Telefon 
51 72 90 00
Besøksadresser: 
Poliklinikk
Behandlings - og Avrusingsavd.
Gravide- og småbarnsavdeling
Administrasjon

Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Kompetansesenter rus
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37
4029 Stavanger - kart
 
Poliklinikk, avd. Bryne 
Hetlandsgt. 9
Forum Jæren - kart
Postadresse
Dusavikveien 216, 4028 Stavanger
14.04.2008

Liv og røre med ny rusplan

Politikerne i Eigersund kommunestyre fikk 8. april en løssluppen start på arbeidet med ny rusvernplan. Tre ungdommer fikk opp temperaturen ved å
Ungdommer styrte bystyret
De tre ungdommene Stine Helvig, Thor Erlig Sætrevik og Sindre Vingen var hyret inn for å lede idedugnaden i kommunestyret. De inviterte politikerne til å mene noe om: Hva bør prioriteres i den nye rusvernplanen? " Hver politiker skulle plukke ut en sak, ett tiltak som han eller hun brenner for, og ett mål. Politikerne presenterte deretter sine forslag for hverandre, etter at de først hadde hørt på innspill fra atten representanter fra skole, barnevern, familievern, psykisk helsetjeneste, kirken, og forenings- og nærignsliv. Sigvald Nodland (SP) mente at både helsestasjon, barnevern og ikke minst bedre oppfølging av pårørende var viktig. - Det som ble sagt her om pårørende var en vekker, mente han.

ungdom

Skolens utfordring
- Et godt selvbilde, mestre hverdagen og erfare at voksne bryr seg, er viktige stikkord i barneskolen. - Hvis ikke disse tre forholdene er til stede for elevene, kan de utvikle et dårlig atferdsmøsnter med bruk av rus som kompensasjon, forklarte rektor Bente Halvorsen ved Grødem Bråde barneskole.

- Jeg har lite å sette inn med den dagen det blir store utfordringer med enkeltelever i forhold til rusbruk. Jeg trenger et system til bruk når det topper seg, sa rektor Oddvar Stangeland som representerte ungdomsskolene i Eigersund.

En representant fra hvert parti skal nå jobbe videre med rusvernplanen. Denne uka blir det arbeidsseminar før planen endelig behandles i utvalg og kommunestyre.

 Bilder og tekst: Inge Aalbu, Dalane Tidende, onsdag 9.april, 2008, side 1, 6 og 7
fugledans-1