Telefon 
51 72 90 00
Besøksadresser: 
Poliklinikk
Behandlings - og Avrusingsavd.
Gravide- og småbarnsavdeling
Administrasjon

Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Kompetansesenter rus
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37
4029 Stavanger - kart
 
Poliklinikk, avd. Bryne 
Hetlandsgt. 9
Forum Jæren - kart
Postadresse
Dusavikveien 216, 4028 Stavanger
09.03.2018
Marit Vasshus

Leverkårskartlegging i Jærkommunene

Resultatene av Brukerplan- kartleggingen 2017 ble nylig presentert på Bryne for kommunene Sola, Klepp, Time og Hå av KoRus vest Stavanger v/ Sven Gustafsson i samarbeid med Time kommune og Fylkesmannen i Rogaland v/ Ellen Aarre.
Hvordan er situsjonen for brukerne av kommunenes tjenester for rus, psykisk helse eller ROP (brukere med både rus og psykisk helseutfordringer) når det gjelder, bolig, arbeid, aktivitet, sosialt nettverk, sosial fungering, fysisk og psykisk helse?

Funn fra Brukerplan- kartleggingen i 2017 i Helse Stavanger - området presenteres i en ny konseptform, med færre kommuner der målet er dialog og refleksjon omkring funn med kommunerepresentanter.

– Det er et utrolig potensiale i Brukerplan-funnene til å utnytte disse mer, sier Gustafsson. Håpet er å finne nye perspektiv, vekke nysgjerrighet og se nærmere på spesifikke grupper. Man kan benytte KoRus og NAPHA til å finne mer i materialet til bruk for kommunens tjenester, sier Gustafsson.

Kommunene kan på sin side bidra til forklaringer på funn, understreker Sven Gustafsson. Og fanger man opp alle trender? Videre er spørsmålet hvordan man kartlegger (hvor bredt), som handler om reliabilitet og verdien av kartleggingen. Videre om de som har kartlagt har gjort det riktig, og dermed kan sammenlikne funn med andre kommuner. Dette handler om validitet, forklarer Gustafsson.

Mange engasjerte fagfolk fylte kommunestyresalen på Bryne i Time kommune på fredag 23.februar 2018.


 

 
2018 bp j%c3%a6ren bjarte s%c3%a6levik
Fra venstre: Bjarte Sælevik, Tjenesteleder psykisk helse og rusvern, Time kommune, Fylkesmannen i Rogaland ved rådgiver Ellen Aarre, Helga Tengs Pedersen, avdelingsleder Psykisk helse og rus, Klepp kommune, rådgiver Sven Gustafsson, Korus Vest Stavanger.
2018%20BP%20J%C3%A6ren%20Plenum
Svært interesserte deltakere fra kommunenes tjenester på Jæren
2018%20BP%20J%C3%A6ren%20Smilefjes
Hvordan er situasjonen for brukerne av rus, psykisk helse eller ROP nrå det gjedler, bolig, arbeid, aktivitet, sosial nettverk, fysisk helse, psykisk helse, sosial fu8gnering?