Telefon 
51 72 90 00
Besøksadresser: 
Poliklinikk
Behandlings - og Avrusingsavd.
Gravide- og småbarnsavdeling
Administrasjon

Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Kompetansesenter rus
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37
4029 Stavanger - kart
 
Poliklinikk, avd. Bryne 
Hetlandsgt. 9
Forum Jæren - kart
Postadresse
Dusavikveien 216, 4028 Stavanger
12.03.2008

Kurs for Familiesenteret

Familiesenteret i Stavanger var i går på dagskurs i regi av Rogaland A-senter. Tema var løsningsorientert metode, og er et supplement til veiledningen som gruppen har mottatt over tid. Kursdeltakerne er familieterapeuter og helsesøstre med Marthe Meo og Webster Stratton kompetanse. Familiesenteret jobber for å komme inn med tidlig hjelp ved begynnende rusproblemer, og samarbeider med helsestasjoner og barnevern.
Deltakerne mente det var nyttig med teori og praktiske øvelser knyttet til daglig arbeid. Mirakelspørsmål, unntaksspørsmål og førterapeutisk forandring er viktig for å bekrefte og styrke den hjelpesøkendes historie.