Telefon 
51 72 90 00
Besøksadresser: 
Poliklinikk
Behandlings - og Avrusingsavd.
Gravide- og småbarnsavdeling
Administrasjon

Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Kompetansesenter rus
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37
4029 Stavanger - kart
 
Poliklinikk, avd. Bryne 
Hetlandsgt. 9
Forum Jæren - kart
Postadresse
Dusavikveien 216, 4028 Stavanger
14.01.2008

Kunnskapsløft for barneansvarlige

Spesialisthelsetjenesten har nå ansvar for å bedre tilbudet til barn av psykisk syke og rusavhengige foreldre. En barneansvarlig skal finnes på hver enhet i rusfeltet og i psykiatrien. Målet er å øke kunnskap om hvordan rusmiddelbruk og psykiske lidelser påvirker barn og deres oppvekstmuligheter.
Opplæringsprogrammet består av fire kursdager i januar og mars, og er et samarbeid mellom Stavanger Universitetssykehus, Helse Stavanger HF ved voksenpsykiatrisk avdeling, barnepsykiatrisk avdeling , Rogaland A-senter og rusbehandling innen spesialisthelsetjenesten i Sør-Rogaland.

For spørsmål vedrørende faglig innhold, kontakt Randi Mobæk; rmo@sus.no.

For påmelding, kontakt Undervisnings- og forskningsavd. ved Pykiatrisk klinikk hbel@sus.no. tlf 51 51 52 36