Telefon 
51 72 90 00
Besøksadresser: 
Poliklinikk
Behandlings - og Avrusingsavd.
Gravide- og småbarnsavdeling
Administrasjon

Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Kompetansesenter rus
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37
4029 Stavanger - kart
 
Poliklinikk, avd. Bryne 
Hetlandsgt. 9
Forum Jæren - kart
Postadresse
Dusavikveien 216, 4028 Stavanger
23.04.2012
Marit Vasshus

Kulturturer for pasienter ved Rogaland A-senter

Vitenfabrikken, Hertervig -samlingen, øko – gården, Darwin-utstillingen, vandring i gamle Skudesneshavn med mer. Kulturturer er et etterspurt og variert tilbud for innlagte pasientene ved Rogaland A-senter.
Institusjonsprest Arild Vøllestad er initiativtaker og har i mange år hatt ansvaret for tilbudet ved Behandlingsavdelingen. Nå drives det i samarbeid med behandlere her.

Hva skjer?
Kulturturene arrangeres ca hver sjette uke, vanligvis på onsdags formiddager. De som deltar har et bredt utvalg å spille på:
- Omvisning på Tungenes fyr, samt tur til Vistehålå.
- Besøk på Stavanger kunstmuseum, hvor de særlig ble vist rundt på Hertervig-samlingen.
- Møte med leder og gateprest i Kirkens Bymisjon Rogaland, med påfølgende kirkevandring gjennom Stavanger domkirke
- Besøk på Vitenfabrikken, Sandnes
- Besøk på Knudaheio, med kåseri om Arne Garborg ved Sigbjørn Reime fra Time kulturkontor
- Vandring gjennom Utstein kloster, vanligvis kombinert med tur til Fjøløy fyr
- Stavanger botaniske hage, med påfølgende besøk på Ullandhaug økologiske gård, hvor vi ble vist rundt av øko-bonde Bjarne Kvist Hansen
- Omvisning i Sørbø kyrkje på Rennesøy (fra 1200-tallet), med påfølgende kaffe på et nes på Østhusvik
- Darwin-utstillingen på Stavanger Museum

Noen ganger skjer arrangementene på kveldstid, som f. eks. besøk på Rogaland teater under forestillingen ”Hvem er redd for Virginia Wolf?” På forhånd hadde pasientene besøk på Rogaland A-senter av skuespiller Torbjørn Eriksen, som hadde en av rollene i teateroppsetningen.

Sommerarrangementer
Om sommeren pleier pasientene få tilbud om flere heldagsturer, f. eks.
-  Stavanger-Lauvvik-Lysebotn-Sirdal- Byrkjedalstunet-Stavanger
- Sogndalsstrand, samt omvisning i Sokndal kirke fra 1600-tallet
- Nordvegen historiesenter og Avaldsnes kirke og vandring i gamle Skudesneshavn

Hva innebærer kultur?
- Kultur betyr dyrking. Først og fremst av jord, men også av menneskets åndsevner”, sier institusjonsprest Arild Vøllestad.
- Mange av pasientene på BA har en fortid, delvis også en nåtid, med felles interesser og behov som alle andre samfunnsborgere. Behandlingsinstitusjoner må derfor være oppmerksomme for å ivareta slike kulturelle interesser.

I følge Arild vil få pasienter på forhånd aktivt gi uttrykk for at de er interessert i Hertervigs malerier. Men når de får innføring i disse, bl. a. om temaet lys og mørke, og innføring i Hertervigs store psykiske svingninger, oppfattes hans malerier av ganske mange som eksistensielle.  Selvfølgelig er der i en gruppe på 10-15 pasienter et stort spenn i bakgrunn og interesser, men det prøver vi å bygge bro over ved hjelp av uformelt prat i bussen, kaffe, kjeks og pauser.

Er kulturturene en terapifri sone?
- Det har ikke vært formulert som et mål eller intensjon, men i praksis sier mange pasienter at det er forfriskende å komme bort fra institusjonen noen timer. Hensikten med kulturturene er imidlertid ikke bare tidsfordriv. Hensikten er å kaste lys over våre liv. Ofte er det derfor naturlig å ta opp temaer fra kulturturene i den ukentlige etikkgruppa, fortsetter Arild Vøllestad.

Hva mener pasientene om kulturturene?
- Det er umulig å oppnå full klaff for alle hver gang. Svært mange gir likevel uttrykk for tilfredshet og takknemlighet, og etterspør disse turene, fremhever Arild.

Dessuten er samarbeidet med de ansatte på BA omkring dette veldig godt. Det er flere muligheter enn begresninger i tilbudet, avslutter Arild Vøllestad.
kulturturer-behavd-171208-d