Telefon 
51 72 90 00
Besøksadresser: 
Poliklinikk
Behandlings - og Avrusingsavd.
Gravide- og småbarnsavdeling
Administrasjon

Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Kompetansesenter rus
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37
4029 Stavanger - kart
 
Poliklinikk, avd. Bryne 
Hetlandsgt. 9
Forum Jæren - kart
Postadresse
Dusavikveien 216, 4028 Stavanger
20.12.2021
Maren Løvås

Konferansen Mot til å se- evne til å handle blir 26. og 27. januar 2022 er avlyst

På grunn av nåværende restriksjoner og en usikkerhet knyttet til smittesituasjonen, må vi avlyse konferansen i 2022. Det planlegges et gratis webinar 27. januar
 
Nærmere informasjon om webinar vil komme like over nyttår.
Vi beklager og planlegger ny spennende konferanse i 2023.
mot til %c3%a5 se 2022