Rogaland A-senter - En del av Kirkens Bymisjon
ROGALAND A-SENTER
Behandlings- og kompetansesenter
for rusrelaterte vansker
logo-kbm
Telefon 
51 72 90 00
Besøksadresser: 
Poliklinikk
Behandlings - og Avrusingsavd.
Gravide- og småbarnsavdeling
Administrasjon

Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Kompetansesenter rus
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37
4029 Stavanger - kart
 
Poliklinikk, avd. Bryne 
Hetlandsgt. 9
Forum Jæren - kart

Poliklinikk på Jørpeland
samlokalisert ved Ryfyke Distriktspsykiatriske senter
(Ryfylke DPS),
Jonsokberget, 4100 Jørpeland
kart
Postadresse
Dusavikveien 216,
4028 Stavanger
27.10.2021
Maren Løvås

Konferansen Mot til å se- evne til å handle blir 26. og 27. januar 2022

Arrangør er Kompetansesenter Rus - region Vest Stavanger (Korus) v/ Rogaland A-senter i samarbeid med tverretatlig koordineringsgruppe for konferansen.
Mange spennende innledere skal snakke om tema Mot til å se- evne til å handle i møte med barn i familier der foreldre har psykisk lidelse, rusmiddelavhengighet eller alvorlig somatisk sykdom.
 
Disse kommer:
Marius Sjømæling, Generalsekretær, Barn av Rusmisbrukere – BaR: Erfaringer fra ett år med pandemi og åpen chat med barn og unge
 
Karin Gustavsen Sosiolog, seniorrådgiver Korus sør: 
Sosiale ulikheter i oppvekst med fokus på levekårutsatte barnefamilier.
 
May Britt Drugli, Ph.D. i pedagogikk, professor ved Regionalt kunnskapssenter for barn og unge – psykisk helse og barnevern (RKBU): Barnehagens betydning for sårbare barn
 
Inge Takle Mæstad daglig leder Kirkens bymisjon: Utenforskapskommisjonen sin rapport om hvordan koronapandemien har påvirket unge i Stavanger
 
Vibecke Ulvær Vallesverd Fagrådgiver BarnsBeste: Barn under radaren
 
Siri Gjesdahl. Leder Barnsbeste, Barnsbeste satsninger 2022
 
Inger Thormann, Dansk institutt for spedbarnsforskning:
Tidlig Traumeterapi/Spædbarnsterapi.
 
Heine Vestvik:
Hvordan hjelpe foreldre som strever: Å være trygge hender for foreldre som strever med sine barn, - bruken av COS- modellen som grunnlag for foreldreveiledning, Forfatter av bøkene: Den lille tilknytningsboka, Den lille foreldretrøsteboka m. flere
 
Maria Abrahamsen Østhassel- Kommunepsykolog- Tik Tok psykolog. På hvilken måte kan sosialt press føre til utenforskap og psykisk uhelse og hvordan kan vi sammen styrke barn og unge til å stå imot sosialt press?

Påmeldingslink:
https://www.deltager.no/event/mot_til_a_se_-_evne_til_a_handle_-_26_og_27_januar_2022_26012022

Program...

Pris kr. 1950,-
 
 
mot til %c3%a5 se 2022