Telefon 
51 72 90 00
Besøksadresser: 
Poliklinikk
Behandlings - og Avrusingsavd.
Gravide- og småbarnsavdeling
Administrasjon

Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Kompetansesenter rus
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37
4029 Stavanger - kart
 
Poliklinikk, avd. Bryne 
Hetlandsgt. 9
Forum Jæren - kart
Postadresse
Dusavikveien 216, 4028 Stavanger
06.09.2010
Marit Vasshus

Konferansen

Nå foreligger programmet til konferansen
Konferansen arrangeres på oppdrag fra Helsedirektoratet, og er et bredt samarbeid mellom Helsedirektorat, Bufetat, Barns beste, UNIhelse, RTVS, Bergenklinikkene, Kompetansesenter rus Stavanger v/Rogaland A-senter og Kommunenes sentralforbund. Konferansens fokus er Barn av foreldre med rusproblemer, psykiske problemer eller alvorlig somatisk sykdom. Leseren har ikke støtte for innebygde rammer, eller er konfigurert til ikke å vise innebygde rammer.

Hvordan møte barn
Følgende tema presenteres på konferansen: Hvordan møte barn som har levd med foreldre/ foresatte preget av rusmisbruk eller psykiske lidelser? Nasjonale retningslinjer for gravide i LAR og oppfølging av barnet og familien til skolealder. Tidlig intervensjon- unde i risikosonen. Erfaringer fra Modellkommune for satsing på barn av psykisk syke og eller rusmisbruekdne foreldre. TUBA - gartis lavterskeltilbud som tilbyr terapi og rådgivning til barn og unge 14 år - 35 år med oppvekst i hjem preget av med rus og psykisk lidelse. Samarbeidsmodell fro bedre samarbeid på tvers.  Detter blant temaene som repsenteres på konferansen.

Kompetansesenteret ved Rogaland A-senter har et innlegg om Prosjektet barne - og pårørendekontakt: erfaringer med utvidet oppfølging av barn og påørende i rusbehandling ved familieterapeut Lise Rasmussen og sosiolog Anne Schancje Selbekk.

Program vil bli oppdatert.