Rogaland A-senter - En del av Kirkens Bymisjon
ROGALAND A-SENTER
Behandlings- og kompetansesenter
for rusrelaterte vansker
logo-kbm
18.11.2011
Marit Vasshus

Kartlegger bruk av anabole sterioder

- Mange mener noe om det, men er dette et stort eller lite problem i Stavanger og omegn? Vi vil samle kunnskap for å få et bedre bilde av problemområdet, sier Tonje Hoff, leder av Uteseksjonen og initiativtaker til prosjektet. Dette gjøres i samarbeid med Kompetansesenter rus Stavanger.
Hoff hadde invitert 50 samarbeidspartnere til oppstart og gruppediskusjon 16.november. Kartleggingen resulterer i en rapport og Kompetansesenter rus Stavanger ved Rogaland A-senter er veileder for prosjektet. Deltakerne diskuterer årsaker til problemene, rekruttering, konsekvenser av bruk og tiltak for å stoppe eller redusere bruk. Deltakerne diskuterer årsaker til problemene, rekruttering, konsekvenser av bruk og tiltak for å stoppe eller redusere bruk. Videre reflekterer de over om det er spesielle ting ved tema en bør se på, og om det er spesielle grupper man bør bekymre seg om.

bente-sikrevalnd-hkh-2011-4

Foto:Bente Sikveland fra Kompetansesenter rus region vest Stavanger,  orienterer om HKH metoden

Hvem er brukerne
Møtedeltakerne fra politiet, ansatte fra treningsstudio med kroppsbygging og  ungdomsarbeidere i Stavanger kommune hadde nokså sammenfallende erfaring med hvem brukerne kan være. De mener at brukerne er gutter som er usikre, som har lavt selvbilde og som introduseres til anabole steroider gjennom kammerater. De mener at bruken bidrar til at guttene føler seg respektert, de kan ta igjen for mobbing ved å se fryktinngytende ut, se bra og tøff ut, og de har forbilder gjennom andre som doper seg. De får uopprettelige skader, men klarer ikke se konsekvensene der og da. Noen kan drive kampsport og bli skadet, og deretter begynne å utvide bruken av steroider til andre rusmidler. De opplever å miste respekten i miljøet, dersom de kutter ut misbruket.

Symptomer
Helsestasjon for ungdom i alderen 16- 20 år har 6000 konsultasjoner i året i Stavanger. Helsesøster Ingrid Andreassen sier hun møter få med slike problemer. De som kommer er redde og bekymrede gutter med helseproblemer, eller venninner\ kjærester som er bekymret. Bivirkninger av misbruket kan være søvnvansker, konsentrasjonsvansker, økt aggresjon, depresjon, utvikling av bryster, og brystsmerter som gjør dem redde for hjertet. På sikt får de også potensproblemer, små testikler og leverskader. Andreassen sier at vi har for lite kunnskap om problematikken og det er vanskelig å komme i posisjon for samtaler.

Hva bør gjøres?
En leder ved et helsestudio for kroppsbyggere mener at anabole steroider er lett tilgjengelige og guttene snakker åpent om det. Bruk er lovlig, men salg er ulovlig. Han mener at bruken er svært destruktiv for den enkelte, og at det er viktig å nå disse guttene med saklig informasjon i et lett tilgjengelig språk, fra en de respekterer.

- De må få hjelp, ikke dømmes. Det må være åpne samtaler for alle disse, og skoler bør gi saklig opplysning, blant annet fra rollemodeller som snakker deres språk. Han mener videre at det er farlig at ungdommene har så lite kunnskap om hva misbruket gjør på sikt med kroppen deres, og hvilke skader det kan gi. Han mener at utestegning fra treningsstudioet ikke er svaret, men heller å veileder og gi guttene saklig og lett forståelig informasjon. Han sier at de verken får kondisjon eller styrke ved å blåse opp musklene kunstig, og at ungdommene ikke er klar over at de må trene systematisk over tid for å få styrke og kondisjon. De vil ha lettvinte løsninger som de ikke aner rekkevidden av.

hkh-plenum-2011-400
[Pane3]
tonje-hoff-hkh-2011-400
[/Pane3]