Telefon 
51 72 90 00
Besøksadresser: 
Poliklinikk
Behandlings - og Avrusingsavd.
Gravide- og småbarnsavdeling
Administrasjon

Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Kompetansesenter rus
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37
4029 Stavanger - kart
 
Poliklinikk, avd. Bryne 
Hetlandsgt. 9
Forum Jæren - kart
Postadresse
Dusavikveien 216, 4028 Stavanger
29.05.2012
Marit Vasshus

Kanutten barnehage feirer 25 år og ny lekepark

Kanutten barnehage ved Rogaland A-senter har dobbeltfeiring med 25 år og ny minipark som ungene kan boltre seg i.
2 millioner til lekepark
Kanutten barnehage har fått en formidabel ansiktsløfting i uteområdet, som tidligere må betegnes som et gjørmehull. Nå har huseier, Stiftelsen Kirkens Bymisjon Rogaland brukt 2 millioner kroner på å ruste opp uteområdet i en skråning ved barnehagen. Det gleder både barn og foreldre, at deres tilbakemelding på foreldre-undersøkelsen har blitt tatt på alvor.

Skårer høyt hos foreldre
Brukerundersøkelsen som Stavanger kommune gjør årlig til foreldre viste at det var mangler ved utearealene, disse er nå rettet opp. Kanutten barnehage har høyest foreldreskår i Stavanger på helhetlig vurdering av barnehagen på 87%, mens Stavanger totalt har 82 %.

Trivselen er høy med 87%, forutsigbarheten er også høy med over 86%, og informasjon til foreldre når de henter og bringer barna er på hele 87%.

kanutten-barnehage-2012-100
kanutten-bh--mai2012-stativ