Telefon 
51 72 90 00
Besøksadresser: 
Poliklinikk
Behandlings - og Avrusingsavd.
Gravide- og småbarnsavdeling
Administrasjon

Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Kompetansesenter rus
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37
4029 Stavanger - kart
 
Poliklinikk, avd. Bryne 
Hetlandsgt. 9
Forum Jæren - kart
Postadresse
Dusavikveien 216, 4028 Stavanger
02.09.2013
Marit Vasshus

Kan hjernens utvikling og læring påvirkes av rus og spill?

Hva sier forskningen om sammenhengen mellom hjernens utvikling og læring og bruken av rus og spill? Hvis man jobber med elever i ungdomsskole eller videregående skole, får man oppdatert forskningskunnskap på konferansen 5.november i Stavangeri i regi av Fylkesmannen, Korus Stavanger ved Rogaland A-setner, Stavanger og Randaberg kommuner.
Forelesere
Egon Hagen er stipendiat og spesialkonsulent Egon Hagen fra KORFOR (Regionalt kompetansesenter for rusmiddelforskning i Helse Vest) og legger frem ny forskning.

Inger Eide Robertson er sosiolog, og rådgiver ved Kompetansesenter rus - region vest Stavanger ved Rogaland A-senter (RAS) og stipendiat ved KORFOR (Regionalt kompetansesenter for rusmiddelforskning i Helse Vest). Hun snakker om sentrale funn fra ungdomsundersøkelsen - UngData i Rogaland.

Hilde K. Hebnes er SLT – koordinator i Randaberg kommune og Tonje Hoff er leder ved Uteseksjonen i Stavanger kommune snakker om " Hvordan kan skolen bidra til tidlig identifikasjon og intervensjon i forhold til rusproblemer hos elever?"

Eksempel på bekymringssamtale ved Charlotte Larsen og Siv Meland, Uteseksjonen i Stavanger kommune

Program

påmeldingslink
http://kurs.rogaland-asenter.no/fkp_nob/fkp/exthttp

Påmeldingsfristen er 11.oktober 2013
shutterstock 6818251%5b1%5d t1 gutt mot vegg