Telefon 
51 72 90 00
Besøksadresser: 
Poliklinikk
Behandlings - og Avrusingsavd.
Gravide- og småbarnsavdeling
Administrasjon

Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Kompetansesenter rus
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37
4029 Stavanger - kart
 
Poliklinikk, avd. Bryne 
Hetlandsgt. 9
Forum Jæren - kart
Postadresse
Dusavikveien 216, 4028 Stavanger
25.11.2009
MV

Jubler for muligheter

Rogaland A-senter har fått tildelt 371 000 kroner fra overskuddet på Extra spillet. – Dette er en stor glede og akkurat hva vi trenger. Nå kan vi ansette en konsulent med erfaring som barn av en rusmisbruker, kommenterer direktør Kjersti Egenberg til Rogalands Avis.
Extra har 230 overskuddsmillioner som de deler ut. 3,9 millioner kroner av disse går til rene rogalandsprosjekter innen forebyggende helsearbeid, rehabilitering og brukernær forskning. Det er Stiftelsen Helse og Rehabilitering som deler ut midlene.

Muligheter
371.000 kroner av disse millionene går til Rogaland A-senters prosjekt. I søknaden skriver de at de «... ønsker å prøve ut ordningen med å ansette en erfaringskonsulent med erfaring som barn av rusmisbruker».

– Bevilgningen vil bety at vi får mulighet til å prøve noe vi ikke har prøvd før. Vi har i mange år vært opptatt av at et rusproblem rammer langt flere enn den som har det selv. Det gjelder spesielt barn, forklarer Egenberg.

Hun understreker viktigheten for pårørende barn å ha en voksen som har opplevd det samme som dem å snakke med.

– Det er fantastisk å ha en voksen som har opplevd å være pårørende selv. De kan snakke om hva den voksne gjorde da hun eller han var i den situasjonen. At det har gått bra med erfaringskonsulenten er både troverdig og oppløftende, sier direktøren i Rogaland A-senter, og avslutter med å påpeke at en ansatt erfaringskonsulent også kan bidra med kompetanse til de andre ansatte.

Les mer Rogalands Avis