Telefon 
51 72 90 00
Besøksadresser: 
Poliklinikk
Behandlings - og Avrusingsavd.
Gravide- og småbarnsavdeling
Administrasjon

Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Kompetansesenter rus
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37
4029 Stavanger - kart
 
Poliklinikk, avd. Bryne 
Hetlandsgt. 9
Forum Jæren - kart
Postadresse
Dusavikveien 216, 4028 Stavanger
22.04.2014
Marit Vasshus

Jubileumsseminar for rusbehandling i Haugesund i juni

Helse Vest arrangerer et jubileumsseminar sammen med Fylkesmennene i Rogaland, Hordaland og Sogn og fjordane og Kommunenes sentralforbund der man vil se på hva har skjedd etter 10 år med pasientrettigheter. Er vi på riktig vei og hva blir kursen fremover?
Mange ulike tema
Seminaret har stor bredde i tematikk: Spilleavhengighet. Brukestyrte senger. Fysisk aktivitet som behandling. Drop-out. Recovery.  Erfaringskonsulenter.  Alkoholintervensjon på nye arenaer. Selvhjelpsgrupper. Anabole androgene sterioder. Teknologi som redskap for å forbedre behandling. Pårørendeprogrammet mm.

Innledere er Kari Lossius, Bergensklinikkene, Pål Berger, RIO; Helge Waal, Jan Erik Karlsen, Mads Uffe Pedersen, Sverre NEsvåg, KORFOR; Helse Vest.

Påmelding og kontaktpersoner:
se program.
illust-strandvei-200