Telefon 
51 72 90 00
Besøksadresser: 
Poliklinikk
Behandlings - og Avrusingsavd.
Gravide- og småbarnsavdeling
Administrasjon

Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Kompetansesenter rus
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37
4029 Stavanger - kart
 
Poliklinikk, avd. Bryne 
Hetlandsgt. 9
Forum Jæren - kart
Postadresse
Dusavikveien 216, 4028 Stavanger
11.11.2008
MV

Jenters og gutters alkoholforbruk

- Norsk ungdom drikker relativt sjeldent, men mye når de drikker, sammenlignet med europeisk ungdom. Det er mindre kjønnsforskjeller i drikkeatferd i Norge sammenlignet med europeiske land, sa Elisabeth E. Storvoll, forsker ved SIRUS, da hun holdt en innledning på Alkoholkultur 2008, et arrangement i regi av Rogaland A-senter og Stavanger 2008 i oktober.
80 % av ungdommene som smaker alkohol forventer å føle seg mer utadvendt, mer avslappet og glemme problemer ved bruk av alkohol. 50% forventer å bli fyllesyk og angre på ting de har gjort i fylla.

Blant 13-17 åringer som drakk alkohol i 2002, skaffet 31 % alkohol fra annen ungdom. 1 av 5 ganger de skaffet seg alkohol, kjøpte de selv (ulovlig salg).

20 % fra hjemmet, like vanlig å få som å ta hjemme. 80 % mindreårige lyktes å kjøpe alkohol på utested, når de prøvde.

 Årskonsumet av alkohol blant ungdom under 20 år er:

-stabilt høyere alkoholkonsum etter år 2000
-beruselsesfrekvensen har økt, men er lavere siste to målinger (trenger flere målinger)
-gutter har høyere konsum, men nokså likt med hensyn til beruselsesfrekvens
-norsk ungdom drikker sjelden sammenliknet med europeisk ungdom
-norsk ungdom drikker relativt mye når de drikker
-salgs- og skjenkenæringen er viktig kilde til alkohol for mindreårige
-aldersgrense for kjøp og skjenking er utilstrekkelig håndhevet
-hjemmet er viktigste kilde til alkoholbruk/ drikking
-ungdom drikker oftest privat, i andre hjem
kulturskolen ungdomsfest 16 okt08 - 2 051