Telefon 
51 72 90 00
Besøksadresser: 
Poliklinikk
Behandlings - og Avrusingsavd.
Gravide- og småbarnsavdeling
Administrasjon

Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Kompetansesenter rus
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37
4029 Stavanger - kart
 
Poliklinikk, avd. Bryne 
Hetlandsgt. 9
Forum Jæren - kart
Postadresse
Dusavikveien 216, 4028 Stavanger
23.01.2017
Marit Vasshus

Invitasjon til fagdag om Foreldreskap og rusvansker

Rogaland A-senters avdeling for gravide og småbarnsfamilier inviterer til fagdag i februar og mars.
Fagdag arrangeres torsdag 23. februar og torsdag 9.mars 2017. Begge dager kl. 11-15. Man kan velge en av dagene.Tema er "Foreldreskap og rusvansker".

Rogaland A-senter har behandlingstilbud til gravide og småfamilier i Avdeling for gravide og småbarnsfamilier(AGS).
 
Målgruppe for fagdagen er ansatte i rus / psykiatritjenesten, jordmødre, helsesøstre, barnevern, LAR – behandlere og andre interesserte.
 
Program: se vedlegg.

Tema
- Innleggelse av gravid uten eget samtykke etter Helse og omsorgstjenesteloven § 10 – 3.
Lise Vold, Fagteam rus, Mestringsenheten, Sandnes kommune
 
- Behandling av gravide og småbarnsfamilier – nytter det?
Miljøterapiens utfordringer og styrker i behandlingen
Siw Catrine Røe, miljøterapeut, AGS
 
- Presentasjon av Behandlingslinje Gravide med rusvansker
Tove Torbjørnsen, avd.leder, AGS
 
Sted:
Rogaland A – senter, Administrasjonen, Møkstertunet, Skogstøstraen 37, Tastasjøen,
4029 Stavanger
 
Påmelding: aud-kristin.vik@rogaland-asenter.no

Påmeldingsfrist:
Innen 15.02.17
 
 

 
shutterstock 531218209%5b1%5d kvinne gravid mage i natur