Rogaland A-senter - En del av Kirkens Bymisjon
ROGALAND A-SENTER
Behandlings- og kompetansesenter
for rusrelaterte vansker
logo-kbm
Telefon 
51 72 90 00
Besøksadresser: 
Poliklinikk
Behandlings - og Avrusingsavd.
Gravide- og småbarnsavdeling
Administrasjon

Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Kompetansesenter rus
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37
4029 Stavanger - kart
 
Poliklinikk, avd. Bryne 
Hetlandsgt. 9
Forum Jæren - kart

Poliklinikk på Jørpeland
samlokalisert ved Ryfyke Distriktspsykiatriske senter
(Ryfylke DPS),
Jonsokberget, 4100 Jørpeland
kart
Postadresse
Postboks 5001 Dusavik 
4084 Stavanger
23.01.2017
Marit Vasshus

Invitasjon til fagdag om Foreldreskap og rusvansker

Rogaland A-senters avdeling for gravide og småbarnsfamilier inviterer til fagdag i februar og mars.
Fagdag arrangeres torsdag 23. februar og torsdag 9.mars 2017. Begge dager kl. 11-15. Man kan velge en av dagene.Tema er "Foreldreskap og rusvansker".

Rogaland A-senter har behandlingstilbud til gravide og småfamilier i Avdeling for gravide og småbarnsfamilier(AGS).
 
Målgruppe for fagdagen er ansatte i rus / psykiatritjenesten, jordmødre, helsesøstre, barnevern, LAR – behandlere og andre interesserte.
 
Program: se vedlegg.

Tema
- Innleggelse av gravid uten eget samtykke etter Helse og omsorgstjenesteloven § 10 – 3.
Lise Vold, Fagteam rus, Mestringsenheten, Sandnes kommune
 
- Behandling av gravide og småbarnsfamilier – nytter det?
Miljøterapiens utfordringer og styrker i behandlingen
Siw Catrine Røe, miljøterapeut, AGS
 
- Presentasjon av Behandlingslinje Gravide med rusvansker
Tove Torbjørnsen, avd.leder, AGS
 
Sted:
Rogaland A – senter, Administrasjonen, Møkstertunet, Skogstøstraen 37, Tastasjøen,
4029 Stavanger
 
Påmelding: aud-kristin.vik@rogaland-asenter.no

Påmeldingsfrist:
Innen 15.02.17
 
 

 
shutterstock 531218209%5b1%5d kvinne gravid mage i natur