Telefon 
51 72 90 00
Besøksadresser: 
Poliklinikk
Behandlings - og Avrusingsavd.
Gravide- og småbarnsavdeling
Administrasjon

Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Kompetansesenter rus
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37
4029 Stavanger - kart
 
Poliklinikk, avd. Bryne 
Hetlandsgt. 9
Forum Jæren - kart
Postadresse
Dusavikveien 216, 4028 Stavanger
27.04.2017
Marit Vasshus

Hvordan opplever barn å ha alvorlige syke foreldre?

En norsk studie av 534 familier viser at Barn som pårørende føler og tar stort ansvar for sine syke eller rusavhengige foreldre. De opplever stress og belastning fordi de bruker mye tid på omsorgsoppgaver og husarbeid. Barna føler seg alene om å håndtere egne følelser. Både den syke voksne og deres barn ønsker avlastning og hjelp hjemme.
En norsk studie av 534 familier viser at Barn som pårørende føler og tar stort ansvar for sine syke eller rusavhengige foreldre. De opplever stress og belastning fordi de bruker mye tid på omsorgsoppgaver og husarbeid. Barna føler seg alene om å håndtere egne følelser. Både den syke voksne og deres barn ønsker avlastning og hjelp hjemme.

Maren Løåas, KoRus vest Stavanger ved Rogaland A-setner har bidratt til studien, http://kompetansesenterrus.no/file/34-37-rusfag2017.pdf
 
Hvordan opplever barna situasjonen?
Barna forteller at det vanskeligste er å se sin syke foreldere lide, forelderens manglende kapasitet og tapet av sosiale aktiviteter sammen. Barna synes det er vanskelig å hjelpe den syke foreldren og i stor grad må barna klare seg selv. Forelderens skiftende humør, fra sliten
til sur og sint, oppgir barna også som en utfordring i tillegg til forelderens innleggelser og manglende tilstedeværelse. Barna strever også med at de selv må håndtere egne følelser.

Studien som er finansiert av Norges forskningsråd og i omfattende grad av Helsedirektoratet,
ble gjennomført i fem helseforetak , hvor Stavanger universitetssykehus og Rogaland A- senter har bidratt. (Ruud et. al 2015).Pasienter innen rus, psykiatri og somatikk og deres
familier har deltatt. 534 familier bidrar med informasjon, derav 246 barn og unge.
 
Rusfag 1/2017: utgitt av Kompetansesentrene for rus, finansiert av Helsedirektoratet:
http://kompetansesenterrus.no/file/34-37-rusfag2017.pdf
 
les mer i Rusfag 1/ 2017 om å vokse opp i familie med rusvansker:

Smerten på innsiden er verre enn det du ser på utsiden, skriver Elisabeth
Lied : Ikke kall meg dysfunksjonell: Elisabeth Nordhus Lied:
http://kompetansesenterrus.no/file/32-33-rusfag2017.pdf

Rusfag 1/ 2017
http://kompetansesenterrus.no/rusfag-nr-1-2017
 
shutterstock 23398030%5b1%5dyoung child looking window rain