Telefon 
51 72 90 00
Besøksadresser: 
Poliklinikk
Behandlings - og Avrusingsavd.
Gravide- og småbarnsavdeling
Administrasjon

Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Kompetansesenter rus
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37
4029 Stavanger - kart
 
Poliklinikk, avd. Bryne 
Hetlandsgt. 9
Forum Jæren - kart
Postadresse
Dusavikveien 216, 4028 Stavanger
11.03.2019
Marit Vasshus

Hvordan er livssituasjonen for brukere av kommunale tjenester med utfordringer knyttet til psykiske plager og/eller rus?

Kommunene i Rogaland gjør en årlig kartlegging og Brukerplanfunn fra Dalane-regionen ble forrige uke presentert i Egersund av Korus vest Stavanger, ved Sven Gustafsson.
Egersund, Lund og Sokndal har kartlagt 203 brukere med psykiske plager samt 107 brukere med rus og rus/psykiske vansker. Det gir en forekomst på 11,9 respektive 6,3 brukere per 1000 innbyggere. For psykisk helse er dette gjennomsnittet for HF Stavanger, og for rus og rus/psykiske plager ligger Dalene litt under gjennomsnittet.

Funksjonsområdene bolig, utdanning, jobb, aktivitet, organisert fritid, sosialt nettverk, er sentrale i vurderingen. I tillegg kartlegges blant annet bruken av kommunale tjenester per bruker. Variasjonen fra kartleggingen i 2017 til 2018 er liten.

- Hensikten med presentasjonen er å skape nygjerrighet for potensiell fordypning, og økt bruk av funn sammen med motivasjon for å bruke funn aktivt i videre arbeid, sier Gustafsson.

Leder ved Mestringsenheten i Egersund mener at presentasjonen gir en god oversikt over brukernes levekår, og denne peker på utfordringer og hva man potensielt kan se nærmere på i videre arbeid i tjenestene innen psykisk helse og/eller rus.
2019 brukerplan egersund fm korus
Ansatte ved Korus vest Stavanger fv Ingrid Strømsvold, Sven Gustafsson, Åsa Sjøgren og medarrangør Fylkesmannen i Rogaland v/ Ellen Arre.
2019%20Brukerplan%20deltakere
Interesserte og engasjerte deltakere fra kommunene som har deltatt i Brukerplankartleggingen.