Rogaland A-senter - En del av Kirkens Bymisjon
ROGALAND A-SENTER
Behandlings- og kompetansesenter
for rusrelaterte vansker
logo-kbm
Telefon 
51 72 90 00
Besøksadresser: 
Poliklinikk
Behandlings - og Avrusingsavd.
Gravide- og småbarnsavdeling
Administrasjon

Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Kompetansesenter rus
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37
4029 Stavanger - kart
 
Poliklinikk, avd. Bryne 
Hetlandsgt. 9
Forum Jæren - kart

Poliklinikk på Jørpeland
samlokalisert ved Ryfyke Distriktspsykiatriske senter
(Ryfylke DPS),
Jonsokberget, 4100 Jørpeland
kart
Postadresse
Postboks 5001 Dusavik 
4084 Stavanger
11.03.2019
Marit Vasshus

Hvordan er livssituasjonen for brukere av kommunale tjenester med utfordringer knyttet til psykiske plager og/eller rus?

Kommunene i Rogaland gjør en årlig kartlegging og Brukerplanfunn fra Dalane-regionen ble forrige uke presentert i Egersund av Korus vest Stavanger, ved Sven Gustafsson.
Egersund, Lund og Sokndal har kartlagt 203 brukere med psykiske plager samt 107 brukere med rus og rus/psykiske vansker. Det gir en forekomst på 11,9 respektive 6,3 brukere per 1000 innbyggere. For psykisk helse er dette gjennomsnittet for HF Stavanger, og for rus og rus/psykiske plager ligger Dalene litt under gjennomsnittet.

Funksjonsområdene bolig, utdanning, jobb, aktivitet, organisert fritid, sosialt nettverk, er sentrale i vurderingen. I tillegg kartlegges blant annet bruken av kommunale tjenester per bruker. Variasjonen fra kartleggingen i 2017 til 2018 er liten.

- Hensikten med presentasjonen er å skape nygjerrighet for potensiell fordypning, og økt bruk av funn sammen med motivasjon for å bruke funn aktivt i videre arbeid, sier Gustafsson.

Leder ved Mestringsenheten i Egersund mener at presentasjonen gir en god oversikt over brukernes levekår, og denne peker på utfordringer og hva man potensielt kan se nærmere på i videre arbeid i tjenestene innen psykisk helse og/eller rus.
2019 brukerplan egersund fm korus
Ansatte ved Korus vest Stavanger fv Ingrid Strømsvold, Sven Gustafsson, Åsa Sjøgren og medarrangør Fylkesmannen i Rogaland v/ Ellen Arre.
2019%20Brukerplan%20deltakere
Interesserte og engasjerte deltakere fra kommunene som har deltatt i Brukerplankartleggingen.