Telefon 
51 72 90 00
Besøksadresser: 
Poliklinikk
Behandlings - og Avrusingsavd.
Gravide- og småbarnsavdeling
Administrasjon

Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Kompetansesenter rus
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37
4029 Stavanger - kart
 
Poliklinikk, avd. Bryne 
Hetlandsgt. 9
Forum Jæren - kart
Postadresse
Dusavikveien 216, 4028 Stavanger
13.11.2012
Marit Vasshus

Hvem skal trøste knøttet?

Hvordan virker alkohol på fosteret og barnets utvikling etter fødselen? Hvordan påvirkes tilknytning og samspill ved alkoholbruk? Dette var tema på et kurs tirsdag 6.november for 40 helsesøstre og jordmødre i Sør-Rogaland i regi av KoRus Vest Stavanger.
Helsesøstrene og jordmødrene deltok i opplæring i samtale med gravide om alkoholbruk i svangerskapet. De fikk også kunnskap om effekten av alkoholbruk på fosteret og barnets utvikling.

Overlege Andreas Andreassen fra Helse Fonna snakket om: Alkohol/ rusmidler i svangerskapet- hva med barnet? Mens psykologspesialist Annette Bjelland ved Rogaland A-senter foreleste om tilknytning og gravide kvinner med rusrelaterte problemer ved å tematisere rus og omsorgsevne; Hvem skal trøste knøttet?. Forelesningene finnes på hjemmesidene www.rogaland-asenter.no   under kurs 12/ 2012: TWEAK og rus/ svangerskap og tidlig tilknytning.

Bente Høgmo, Kompetansesenter rus, Stavanger Tlf. 51 72 90 00 / 909 24 449 bente.hogmo@ras.rl.noOverlege Andreas Andreassen fra Helse Fonna

 
gravidebenteh-061112