Telefon 
51 72 90 00
Besøksadresser: 
Poliklinikk
Behandlings - og Avrusingsavd.
Gravide- og småbarnsavdeling
Administrasjon

Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Kompetansesenter rus
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37
4029 Stavanger - kart
 
Poliklinikk, avd. Bryne 
Hetlandsgt. 9
Forum Jæren - kart
Postadresse
Dusavikveien 216, 4028 Stavanger
23.06.2017
Marit Vasshus

Hva beskytter mot påkjenninger i livet?

Hva beskytter mot belastninger og hva gir sårbarhet og risiko ved påkjenninger i livet?
- Evnen til å regulere sosial kontakt, oppmerksomhet, følelser, motivasjon og egenledelse, søvn og matinntak utvikles og læres gjennom oppveksten med støtte og omsorg fra nære voksne, sier Karen Klowning, spesialist i klinisk psykologi, Barne- og ungdomsspsykiatrisk avdeling; Stavanger Universsitetssykehus.

-Sensitiv omsorg gir trygghet og beskytter ved påkjenninger i livet. Ikke-sensitiv omsorg gir utrygghet og mangel på beskyttelse og vansker med å regulere følelser hensiktsmessig, sier Klovning på kurs i rus og helse i Egersund i forrige uke, i regi av Fylkesmannen, Korus Stavanger, Ventilene og Alarm.

Samspill
Noen barn opplever traumer i samspill med nære pårørende og dette øker risiko for helseplager som voksen. Negative livserfaringer setter seg i nervesystemet og påvirker hjernen som skal nedregulere følelser, sier psykologspesialisten.

Tilknyning som forstyrres
-Barn som ofte opplever å bli møtt negativt, havner i trøbbel og har ofte språk og lærevansker samtidig, selv om de har normalt evnenivå. De har ofte tilknytningsvansker og følelsesmessig forstyrrelse. De har relasjonell uro og trenger mye voksenkontakt. De hviler dårlig i seg selv, og trenger reguleringshjelp. De er i beredskap og hypersensitive, og føler seg ikke trygge til å vise egne følelser til nære pårørende. Det gir feilsignaler og misforståelser, blaming og selvbildeproblemer, fortsetter Klovning.

Å oppdage tidlig gir bedre barn helse
-Det er viktig å oppdage disse barna tidlig, fordi tilknytning i relasjonen mellom barn og foreldre er avgjørende. Barn må slippe å bruke kapasitet på å beskytte seg selv. Trygghet og stabilitet er avgjørende. Sårbare barn trenger mer tilpasset utviklingsstøtte. Hjelp gis mest effektivt av dem som er sammen med barnet daglig. Det er i tillegg til foreldre; barnehager, lærere, helsesøstre, barnevern og andre som bør jobbe med utviklingsstøtte til de sårbare barna, understreker Karen Klovning, psykologspesialist, barnepsyk, Stavanger Universitetssykehus
2017 karen klovning%2c bupa stavanger