Telefon 
51 72 90 00
Besøksadresser: 
Poliklinikk
Behandlings - og Avrusingsavd.
Gravide- og småbarnsavdeling
Administrasjon

Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Kompetansesenter rus
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37
4029 Stavanger - kart
 
Poliklinikk, avd. Bryne 
Hetlandsgt. 9
Forum Jæren - kart
Postadresse
Dusavikveien 216, 4028 Stavanger
23.01.2011
Marit Vasshus

Hjelp i et barneperspektiv

- Når man vokser opp med en rusmisbrukende foreldre, blir man opptatt av trygghet. Vi må hjelpe de som ønsker hjelp, selv om vi ikke når alle og noen ikke vil ha hjelp, sier Marius Sørensen Helland Sjømælingen, generalsekretær i BAR, Barn av rusmisbrukende foreldre. Han snakket til 330 fagfolk på konferansen Mot til å se - evne til å handle 20. og 21.januar på Sola, i regi av Kompetansesenter rus, Stavanger ved Rogaland A-senter.
Vi når dem som ikke snakker med noen
- Som ung hadde jeg en drøm om å starte en egen organisasjon for barn av rusmisbrukende foreldre, det er fint å ha fått det til. Det viktigste vi gjør er tilbudet om chat på BARsnakk.no, hvor barn som lever i vanskelige livssituasjoner kan anonymt chatte med oss tirsdag til torsdag kl.17- 19.  Vi når dem som ikke snakker med noen, understreker Sjømælingen. I gjennomsnitt snakker frivillige hos oss 1t 15 min med barn som er anonyme. Vi viser dem til fastlege og helsesøstre, og det viser seg at helsesøstre er vært viktige for disse barna. Helsesøstre er lett tilgjengelige, og finnes på de fleste skoler.

Barnets fasit
Barnets opplevelse teller for oss i organisasjonen BAR.  Vi har ingen fasit, barnets fasit gjelder for oss.  I mange situasjoner lurer vi og fagfolk ganske lenge på hvordan barn har det. Vi er opptatt av å ikke støte foreldre, det er en naturlig frykt. Men vi må har mot til å se og evne til å handle, mener Sjømælingen. Mange barn har opplevd at mange visste om foreldres rusing eller alvorlige psykiske lidelser, men ingen spurte barnet : hvordan har du det? eller : "jeg ser at du har det vanskelig hjemme"...

- Barn som vokser opp med en eller to foreldre med rusproblemer får en enorm erfaringskompetanse - en tung kompetanse som kan brukes positivt. Å ta ansvar for foreldre, oppleves som et offer i situasjonen, men man er ikke et offer for livet, understreker Sjømælingen.

Gi barn informasjon!
Mange foreldre har fått hjelpetilbud uten at barna er informert det. Barna kan derfor føle det som et svik fra hjelpere, fordi de håper på hjelp, uten å være informert om at foreldre faktisk har fått et tilbud, men har takket nei til det.  Dersom foreldre takker ja til hjelp, er det viktig at barnet får konkret inforamsjon om hva hjelpen går ut på, hvor lenge den varer, og hvordan vil det bli når foreldren kommer hjem igjen? Barn trenger en realistisk forståelse av dette, påpeker Sjømælingen.

Det er også viktig å forklare barn til foreldre som får nødvendig behandling: hvorfor kan jeg ikke besøke mamma når jeg vil? Hva betyr besøkstid?

Den vanskelige lojaliteten
- Tillit og lijalitet skapes av "å være glad i". Barn hører at foreldrene er glad i dem, og foreldrene er barnas sentrale støttespillere. Barn er superlojale og lærer foreldrenes funksjon. Barna lærer om rusmidlene, om tabletter, og de får eller tar kontroll for å prøve å trygge seg selv.  Barna blir risiko - barn og  hva innebærer det?

Sjømælingen sier at en mamma ønsker å være god mamma, så barn kan lære seg å skryte av mamma, fordi det gjør henne godt, hun blir glad. Når en mamma sier ja til rusbehandling i 18 måneder, er det den største kjærlighetserklæringen som barn kan få. Han fikk først som 10 åring vite at det var "rusmisbruk" som "feilte" hans mamma. Heldigvis var det besteforeldre som stilte opp i forhold til skole og fritid.  Som barn visste Marius Sjømælingen lite om hvordan en endru foreldre skulle være mot barn.

Lytt til barnet
- Lytt til barnet og anerkjenn barnets kunnskap og informasjon om situasjonen. Gi barna anledning til å fortelle. Det er hjelp i å ta barnets perspektiv sier Marius Sjømælingen. Og vi vil behandles som ressurssterke, det vi kan er å overleve! Det er en positiv egenskap, avslutter Marius Sjømælingen, generalsekretær i BAR, Barn av rusmisbrukende foreldre.
marius sj%c3%b8m%c3%a6lingen