Telefon 
51 72 90 00
Besøksadresser: 
Poliklinikk
Behandlings - og Avrusingsavd.
Gravide- og småbarnsavdeling
Administrasjon

Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Kompetansesenter rus
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37
4029 Stavanger - kart
 
Poliklinikk, avd. Bryne 
Hetlandsgt. 9
Forum Jæren - kart
Postadresse
Dusavikveien 216, 4028 Stavanger
10.04.2012
Marit Vasshus

Helsedirektoratet ønsker flere hvite uker

Nordmenns forbruk av alkohol bør reduseres, mener Helsedirektoratet, som nå lanserer kampanjen «Hvite uker».
Forbruk
Siden 2000 har alkoholkonsumet i Norge økt med over 17 prosent, ifølge Statistisk sentralbyrå. Hver nordmann over 15 år drikker i gjennomsnitt nær 7 liter ren alkohol i året. Helsedirektør Bjørn Inge Larsen lanserer idag 10.april alkoholkampanjen «Hvite uker». Målet er å bidra til redusert alkoholbruk. Bakgrunnen for kampanjen er økt forbruk blant voksne, spesielt når det gjelder vin, og ikke minst pappvin.

Sosial kultur
Helsedirektoratet ønsker at kampanjen gjør befolkningen mer bevisst på eget alkoholforbruk gjennom refleksjon, bl. a. knyttet til gråsonen mellom arbeid og fritid. Hovedmålgruppen er yrkesaktive mellom 30 – 50 år. Målet med kampanjen er ikke å få folk til å slutte og drikke alkohol, men å skape et klima for refleksjon forbundet med egne vaner og sosiale kulturer.

Kampanjemål
- Øke kunnskapen i hele befolkningen om alkoholens effekt på helse, kropp, sunnhet og trening
- Bevisstgjøre eget alkoholforbruk
- Stimulere til debatt om alkoholforbruk og drikkepress
- Øke forståelsen for bruk av regulatoriske virkemidler

Kampanjen har flere fokus
- Fokus på helse og velvære er en viktig trend
- Fysisk aktivitet, kosthold og et lavt alkoholforbruk er definitivt viktig for helsen
- Det er mange myter (alkohol og det gode liv, alkohol og sunnhet etc.) som bør brytes
- Det er mange realiteter om alkoholens skadelige helseeffekter som kan forsterkes
- Målgruppen er opptatt av effektiv trening. Alkohol ødelegger for positiv treningseffekt
- Stadig flere kjente mennesker står fram med en livsstil uten alkohol

Arbeidsliv sentralt i kampanjen
En stor del av økningen i alkoholkonsumet er knyttet til den såkalte ”gråsonen” mellom arbeids- og privatliv. Arbeidslivet er en naturlig og sentral del av kampanjens nedslagsfelt. At arbeidsplassen kan virke begunstigende på et økt alkoholforbruk tydeliggjør at det finns et behov for refleksjon rundt bedrifters alkoholkultur. Ansatte med et moderat alkoholforbruk står for en større andel av bedriftskostnadene og skadevirkningene, enn ansatte som har et rusmiddelproblem.

I nært samarbeid med AKAN, LO og NHO søker Helsedirektoratet å spre informasjon og involvere arbeidslivet. Mål for samarbeidet er å:
•Sette saken på dagsorden i arbeidslivet
•Etablere kanaler for informasjon
•Bygge allianser og skape ambassadører
•Bidra til oppslutning om ”Hvite uker”

Målet er å legge til rette for en debatt om alkoholforbruk og drikkepress og skape engasjement som bidrar til bevisstgjøring og reflektering.
ill-seilbrett