Rogaland A-senter - En del av Kirkens Bymisjon
ROGALAND A-SENTER
Behandlings- og kompetansesenter
for rusrelaterte vansker
logo-kbm
Telefon 
51 72 90 00
Besøksadresser: 
Poliklinikk
Behandlings - og Avrusingsavd.
Gravide- og småbarnsavdeling
Administrasjon

Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Kompetansesenter rus
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37
4029 Stavanger - kart
 
Poliklinikk, avd. Bryne 
Hetlandsgt. 9
Forum Jæren - kart

Poliklinikk på Jørpeland
samlokalisert ved Ryfyke Distriktspsykiatriske senter
(Ryfylke DPS),
Jonsokberget, 4100 Jørpeland
kart
Postadresse
Postboks 5001 Dusavik 
4084 Stavanger
27.03.2009
MV

Hard drikking øker, mindre narkotika blant europeiske 15-16 åringer

Hard drikking i enkeltepisoder har økt med ni prosent blant europeiske 15-16 åringer i en periode på 15 år. Illegale stoffer viser litt nedgang for 2007 sammenlignet med 2004. Trenden er færre røykere blant europeiske ungdommer.
Dette er blant hovedkonklusjonene i 2007 - utgaven av den europeiske skoleundersøkelsen som European School Survey Projeckt on Alcohol and Other Drugs ( ESPAD) står bak.

100 000 elever i 35 land
ESPAD -undersøkelsen har vært gjennomført blant 15-16 åringer hvert fjerde år siden 1995. Den første studien ble gjennomført i 26 land, mens over 100 000 elever i 35 land i hele Europa deltok i 2007. Undersøkelsen baseres på spørreskjema som omfatter bruk av alkohol, røyking, illegale stoffer, legemidler og andre stoffer. Undersøkelsen koordineres av CAN - Centralforbudnet for alkohol - og narkotikaopplysning i Sverige, som samarbeider med Pompidogruppen og forskere over hele Europa. SIRUS er ansvarlig for den norske delen av undersøkelsen.


Episoder med hard drikking
Undersøkelsen viser ingen endring i bruk av alkohol siste 12 måneder og siste 30 dager blant europeisk ungdom. Samlet mengde alkohol som ble drukket ved siste anledning var vanligvis lav i land hvor ungdom drikker ofte, og stor i land hvor elevene drikkes sjelden, som blant annet i Norden.

Episoder med hard drikking har imidlertid økt med 9 % i perioden 1995- 2007. I hovedsak skyldes dette at det er blitt vanligere blant jenter i mange land. 43 % av skoleelevene rapporterte i snitt om hard episodisk drikking i løpet av siste 30 dager; 39% av jentene og 47 % av guttene. I noen land oppga flere jenter enn gutter dette, og det mest slående eksempelet er Norge, hvor 42 % av jentene, og 35 % av guttene rapporterte om har episodisk drikking i løpet av siste 30 dager.

Færre bruker illegale rusmidler
I Norge rapporterte bare ca 6% at de noen gang hadde brukt illegale rusmidler. I Norge har bare 1-2 % har prøvd cannabis siste 30 dager. Tallene er lavere i nordiske land og i Øst-Europa enn i Vest- Europa. Det er store variasjoner i rapportert bruk av illegale rusmidler mellom landene. 23% gutter og 17 % jenter oppga i 2007 at de minst en gang hadde prøvd illegale rusmidler.

Færre røyker
To prosent av alle skoleelever oppgir å ha røykt minst en pakke sigaretter daglig siste måneden. 29 % oppgir å ha røykt siste måned, og 58 % skolelever som deltok i 2007 undersøkelsen, oppgir å ha prøvd å røyke minst en gang. Norge er blant landene som har lavest forekomst av sigarettbruk siste 30 dager.