Telefon 
51 72 90 00
Besøksadresser: 
Poliklinikk
Behandlings - og Avrusingsavd.
Gravide- og småbarnsavdeling
Administrasjon

Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Kompetansesenter rus
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37
4029 Stavanger - kart
 
Poliklinikk, avd. Bryne 
Hetlandsgt. 9
Forum Jæren - kart
Postadresse
Dusavikveien 216, 4028 Stavanger
10.02.2009
MV

Grunnkurs i rusrelatert problematikk

Rogaland A-senter samarbeider med Fylkesmannen i Rogaland om å arrangere grunnkurs i rus for kommunene. Kurset arrangeres 29.april i Stavanger og 5.mai i Haugesund.
Etter ønske arrangerer vi en ”reprise” av det grunnkurset som vi holdt i 2007. Kurset inneholder informasjon om alkohol, hasj og amfetamin med skadevirkninger fysisk, psykisk, sosialt/ relasjonelt. Hvordan oppdage rusmisbruk? Hva er gode spørsmål for å kartlegge problemene? Hvordan  er arbeidet med rusmiddelavhengige organisert? Hvem har ansvar for hva?

Målgruppe for kurset er ansatte i kommuner, NAVkontor, Helse Fonna og Helse Stavanger som arbeider med mennesker som har problemer med rus.

Påmeldingsfrist er 13.mars hos www.fylkesmannen.no