Telefon 
51 72 90 00
Besøksadresser: 
Poliklinikk
Behandlings - og Avrusingsavd.
Gravide- og småbarnsavdeling
Administrasjon

Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Kompetansesenter rus
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37
4029 Stavanger - kart
 
Poliklinikk, avd. Bryne 
Hetlandsgt. 9
Forum Jæren - kart
Postadresse
Dusavikveien 216, 4028 Stavanger
28.06.2013
Marit Vasshus

Gravide får tidlig samtale med jordmor

Nær 500 gravide i åtte Rogalandskommuner får mulighet til tidlig jordmorsamtale allerede i uke 6-8. Dette er fire uker tidligere enn normalt. Gravide får en samtale i tiden før de oppsøker lege, hvor de kan snakke om livsstil. Både mor og barn trenger et trygt svangerskap.
Foto: Fra venstre: Jordmor i Time; Wenche Sola Maudal og Liv Lygren og prosjektleder Elin Barane Helland, Kompetansesenter rus Stavanger, ved Rogaland A-senter.

Mors levevaner har stor betydning
Nå kan gravide få en tidlig samtale om levevaner allerede en uke etter positiv graviditetstest. Prosjektet ble startet fordi mors levevaner og livsstil har stor betydning for barnets utvikling helt fra begynnelsen av. Kvinnene må selv ta kontakt med jordmor hvis de bor i en av de åtte kommunene hvor samtalene prøves ut. Gravide kan få Tidlige samtaler i Hå, Klepp, Sola og Sandnes og Gjesdal, i tillegg til Haugesund, Karmøy og Time.

frida-apr-2013-rollespill

Foto: fra venstre: Rollespill med Ingrid Strømsvold, KoRus Stavanger og jordmor Wencke Sola Maudal Time kommune

Gravide kan selv ta kontakt
Særlig førstegangsfødende har mange spørsmål og ønsker tidlig kontakt med helsepersonell. Mange synes at det går lang tid før de møter jordmor eller lege. Kvinnene får en meny av ulike tema de kan velge å snakke om. Ønsker kvinnen å ha partneren med, er de også velkomne. Jordmorsamtalene startet i Jærkommunene i fjor høst og i Nord-Rogaland i vår og foregår ut året i 2013.Foto: fra venstre: jordmødre i Karmøy; Bodil Ljones Auestad, Monica Fjell, Elisabeth Hemnes Aanensen, Anne Margrethe Haukås( virksomehtsleder)


Mange fødsler
I Karmøy er det 550 fødsler i året, og i året med fleste oppmøte kom hele 75% gravide til jordmor. Haugesund har ca 500 fødsler pr. år og har tre helsestasjoner, med tre halve stillinger. Time har 280 fødsler årlig, og 247 av disse oppsøker jormor (1,4 stilling).

-Dette er et spennende prosjekt som vi nå gjennomfører i Rogaland. Det vil gi økt kunnskap om gode levevaner og vil ha stor betydning for mors trygghet, sier Elin Barane Helland, som er helsesøster og prosjektleder.

Helland legger til at prosjektet vil gi mulighet for tidlig kontakt og god informasjon om hvordan gravide kan leve slik at det er helsebringende for både mor og barn. Alkoholbruk inngår som et tema i samtalen. Undersøkelser viser at nær 19% svarer at de drikker alkohol før graviditeten er kjent.

Hva snakker man om?
Samtalen hos jordmor handler om hva som kan påvirke barnets helse og hva som kan skade barnet. Kartlegging og samtale om alkoholvaner inngår i samtalen og de gravide får anledning til å ta opp andre temaer som opptar dem.

frida-apr2013-haugesund

Foto: fra venstre: jordmødre i Haugesund; Ine Salte Andersen og Hildegunn Enge Bang

Evaluering
Erfaringer med prosjektet blir viktige i det videre arbeidet. Forskere fra IRIS (International Research Institute of Stavanger) vil følge og evaluere prosjektet. Helsedirektoratet er oppdragsgiver og finansierer både prosjektet og evalueringen.

Kontaktpersoner:
Prosjektleder Elin Barane Helland, Kompetansesenter rus, Stavanger Tlf. 51 72 90 00 / 918 39 332
Elin.barane.helland@ras.rl.no

Helsedirektoratet: Seniorrådgiver Marianne Virtanen, mav@helsedir.no.

frida-apr2013-hdir

Foto fra venstre: Eli Fjelde, jordmor og rådgiver og Marianne Virtanen, begge rådgivere i Helsedirektoratet
frida-apr2013-elinlogo