Telefon 
51 72 90 00
Besøksadresser: 
Poliklinikk
Behandlings - og Avrusingsavd.
Gravide- og småbarnsavdeling
Administrasjon

Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Kompetansesenter rus
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37
4029 Stavanger - kart
 
Poliklinikk, avd. Bryne 
Hetlandsgt. 9
Forum Jæren - kart
Postadresse
Dusavikveien 216, 4028 Stavanger
14.03.2014
Marit Vasshus

Gravide er godt orientert om skadelige virkninger av alkohol på fosteret

Dette viser en evaluering fra IRIS, International Research Institute of Stavanger, av tilbudet om tidlig samtale med gravide om alkohol og levevaner, der kvinner fra åtte Rogalandskommuner deltar.
Foto: Fra venstre: Jordmor i Time; Wenche Sola Maudal og Liv Lygren og prosjektleder Elin Barane Helland, Kompetansesenter rus Stavanger, ved Rogaland A-senter. Alle jormdørene har jobbet iherdig for å nå målet om 500 gravide til tidlig samtale om levevaner.

Kvinnene har fått tilbud om samtale med jordmor tidlig i svangerskapet før uke 10 og før vanlig legekontoroll. Samtalen handler om hvordan man kan innrette seg ift kosthold, trening, røyk/snus, alkoholbruk med mer, for å fremme god utvikling for fosteret. Kvinnene gir uttrykk for at det er beroligende og betryggende å få denne informasjonen og avklare spørsmål de lurer på.

Mange høyt utdannede kvinner
Evalueringen viser at mange høyt utdannede kvinner oppsøker et slikt tilbud, og besvarer skjema om levevaner.  Hele 54 % har svart at de har høyskole eller Universitetsutdanning, mot 24, 8% av kvinner i Rogaland. Høyt utdannede kvinner sprer kunnskap videre til andre, og er gjerne først ute ift å formidle eller prøve ut ny kunnskap. Også kvinner uten høyskole-utdanning er godt informert om varsomhet med alkohol.

Hvor ofte drikker kvinner alkohol? 60% av kvinnene har drukket alkohol en gang i måneden. Ti prosent har aldri drukket. Fem prosent har drukket  2-4 ganger i måneden. Mens 25% har drukket 2-3 ganger i uka. Typisk drikking for 30% er et par glass vin.

Reduseres forbruket av alkohol?
Når kvinner tester at de er gravide, endres da konsumet? Kvinnene gir uttrykk for at de ikke drikker i svangerskapet. Ti prosent sier at de aldri drikker eller har redusert forbruk. Omkring tyve prosent har drukket alkohol før de tok positiv graviditetstest.

90% av kvinnene rapporterer at de har fått opplysning om alkohol, levevaner og graviditet av jordmor. Nettet er en viktig kilde til informasjon for gravide, selv om ikke alt som finnes der er faktabasert.  Få blant de gravide har fått informasjon om dette fra lege eller aviser.

frida-070213-gruppe2

Dedikerte jormødre fra Rogalandskommunene har tatt utradisjonelle metoder i bruk for å markedsføre tilbudet  og rekruttere gravide til prosjektet. De har også vært gode til å profilere tilbudet i mediene.  fra venstre: Helga Idsø, Laila Undheim, Mette Sande Johnson og Sylvia Eikemo Bringedal

Fins det nok jordmødre i kommunene?
For å gi et tilbud om tidlig samtale om levevaner, er det sentralt at kommunene har ressurser. Rogaland ligger under landsgjennomsnittet på dekning av jordmortjeneste til gravide. Flere kommuner mangler kapasitet til å rekruttere gravide til tidlige samtaler om levevaner.

Det store flertallet av kvinner som deltar i tilbudet, er meget godt fornøyd. Mange oppfatter informasjon om kosthold og trening som viktigere enn informasjon om alkohol. Det har sannsynligvis sammenheng med at de allerede er godt orientert om skadelige konsekvenser av alkoholbruk i svangerskapet.

Erfaring tilsier at det er vanskelig å slutte med alkohol når man blir gravid, dersom dette er brukt i større omfang. For dem som klarer å redusere alkoholbruk under graviditet, er det viktig å reflektere over om denne endringen skal opprettholdes etter fødsel. Samtalen fokuserer også på viktigheten av varsomhet med alkohol i samspill med barnet og mellom barn og besteforeldre.

Kontakteperson:
Elin Barane Helland, mail: elin.barane.helland@ras.rl.no.

frida-070213-gruppe3

fra venstre: jordmødrene Wenche Sola Maudal, Tone Ljosland Urstad, Solfrid Halsne og Sonja Auberg
frida-apr2013-karm%c3%b8y