Telefon 
51 72 90 00
Besøksadresser: 
Poliklinikk
Behandlings - og Avrusingsavd.
Gravide- og småbarnsavdeling
Administrasjon

Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Kompetansesenter rus
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37
4029 Stavanger - kart
 
Poliklinikk, avd. Bryne 
Hetlandsgt. 9
Forum Jæren - kart
Postadresse
Dusavikveien 216, 4028 Stavanger
16.03.2018
Marit Vasshus

Gråsoner og alkoholkultur

Har alle ansatte i bedriften en klar forståelse for forventninger og normer som bedriften har for deres bruk av alkohol i jobbsammenheng? Finnes det subkulturer med egne forventninger eller regler?
Rådgiver Silje Lill Rimstad holdt innlegg på Arbeidsliv og rus-nettverket alor, i Haugesund 15.mars. Bedriftens kultur og normer eller uformelle retningslinjer har innvirkning på konsum og ledernes atferd er betydningsfull for hvordan man håndterer alkoholbruk i jobbsammenheng, forklarer Rimstad. Synet på og tradisjonen med alkoholbruk i arbeidslivssammenheng har vært i endring over tid.

Nasjonalt prosjekt undersøker alkoholkultur
Rimstad deltar i WIRUS – prosjektet, som omfatter undersøkelse av alkoholkultur blant 18 000 arbeidstakere i 21 bedrifter, hvorav 9 private og 12 offentlige og Universitetet i Stavanger og KoRus vest Stavanger deltar i det nasjonale prosjektet. Rimstad delte forskningsfunn fra prosjektet.
Har leder eller kolleger noe med mine alkoholvaner? Spør Rimstad.
Reiser i jobbsammenheng og kurs som dekkes av jobben, er gråsoner hvor man kan ha ulik praksis for hvordan ansatte forholder seg til alkohol.

Regler gir retning
Tidligere studier viser at ni av ti ansatte ønsker retningslinjer for alkoholbruk i jobbsammenheng, sier Rimstad. Og syv av ti ønsker retningslinjer for alkoholbruk utenfor arbeidstid.

Det at ansatte ønsker retningslinjer for alkoholbruk kan forklares ut fra flere perspektiv. Regler hjelper både ledere og ansatte å vite hva som er ok og hva som ikke er ok, fortsetter Rimstad.  Forklaringer på at så mange ønsker tydelige regler kan også ha med omtanke for kolleger. En annen forklaring er at omdømme for egen virksomhet betraktes som viktig både for bedriften og for den enkelte arbeidstaker, understreker Rimstad.
Mange har liberale holdninger til alkohol og mange ansatte eksponeres for flere situasjoner med alkohol.
 
Tilgjengelighet for jobbinnsats
Samtidig øker kravet til tilgjengelighet for bedriften og hjemmekontor gir fleksibilitet for arbeidsinnsats.
Er du på jobb når du sitter hjemme med oppgaver tilknyttet jobben, eller er det ok å ta et glass eller to med alkohol samtidig? undrer Rimstad. Er kaffen byttet ut med alkohol?

Etterjobb- arrangementer er økende og en mer liberal alkoholkultur er under utvikling. De bransjene som har en mer liberal kultur er media, bank og finans, salg og markedsførings og IT, ifølge forskning fra WIRUS-prosjektet.
Omkring 12 %  av arbeidstakerne har et risikabelt forhold til alkohol, ifølge tidligere forskning. De drikker mer enn det som er sunt for helsen. Det er risikofylt å drikke mer enn 8 alkoholenheter (1 AE er o, 33 l) i uka for kvinner og mer enn 12 alkoholenheter for menn. Alkohol nedbrytes raskere hos menn pga et enzym som kvinner ikke har.

Positive forventninger gir større konsum
Rimstad forteller at arbeidstakere som har større positive forventninger til effekten av alkohol har høyere forbruk. Utydelige normer gir høyere konsum.
Hvem inviterer og organiserer alkoholbruk i jobbsammenheng?
Funn fra WIRUS- studien viser at 54 prosent av dem som inviterer til jobbrelatert alkoholkonsum er ledere. Deretter kommer kunder og eksterne aktører som utgjør 27 %. Kolleger utgjør 19% prosent. Eksterne aktører bidrar med arrangementer med faglig innhold, og tenderer samtidig til sjeldnere å ha restriksjoner ift inntak.
Arbeidsgiver tar flest initiativ og organiserer flest situasjoner med alkoholkonsum.

Skyggelegge gråsoner mellom jobb og fritid
Det fins en del situasjoner som er uklare når det gjelder om man «er på jobb» eller utenfor jobbforpliktelser. Er hjemmearbeid å «være på jobb»?
Mange inviteres til situasjoner med alkoholbruk der de er usikre på om de må eller bør delta. Graden av frivillighet ift må, bør eller kan og graden av drikkepress blant voksne varierer, sier Rimstad. Mange arbeidstakere kan føle er press på å drikke alkohol for å være høflig. Dette kan særlig gjelde internasjonale sammenhenger.
Gråsoner arter seg på mange ulike vis, og situasjonen har betydning for om en bør, må eller kan velge.

Tydelig policy reduserer konsum
Bedrifter som har en tydelig politikk på hvordan man skal forholde seg til arbeidsrelatert alkoholbruk, bidrar til at konsumet reduseres, ifølge studien.
Arbeidsplassen kan bli en arena for konstruktiv bruk av alkohol for å forebygge problematisk bruk, understreker Rimstad.
Arbeidsgivers forventninger ift hvordan man omgås alkohol i jobbsammenheng, kan avklares ved tydelig policy og/ eller at leder snakker om dette på forhånd før arrangementet, understreker Silje Lill Rimstad, rådgiver ved KoRus vest Stavanger.
 

 
2018 hgsund silj lill rismtad
Rådgiver Silje Lill Rimstad, KoRus Stavanger foreleste om forskningsfunn ift. arbeidsliv og rus.