Telefon 
51 72 90 00
Besøksadresser: 
Poliklinikk
Behandlings - og Avrusingsavd.
Gravide- og småbarnsavdeling
Administrasjon

Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Kompetansesenter rus
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37
4029 Stavanger - kart
 
Poliklinikk, avd. Bryne 
Hetlandsgt. 9
Forum Jæren - kart
Postadresse
Dusavikveien 216, 4028 Stavanger
14.01.2009
MV

Godt bevarte hemmeligheter

- Barn har en stor terskel for å fortelle til venner og lærere om erfaringer med foreldre med psykiske lidelser. I barndommen var jeg veldig redd, hadde mange søvnløse netter, og skyldfølelse i bøtter og spann. Jeg påtok meg skyld og skam for det som hendte hjemme, også for voldsbruk, fortalte en i dag voksen kvinne til 220 fagfolk på konferansen "Mot til å handle" i Stavanger 12. januar 2008. Rogaland A-senter var medarrangør.
Brukererfaringer
Kvinnen var en av flere som modig delte sine erfaringer som barn i en oppvekst preget av foreldrenes psykiske lidelse. - Jeg prøvde å dekke over, "redde mor" i voldsepisoder, jeg utslettet min egen identitet, prøvde å redde søsken, turde ikke sove. Jeg måtte organisere min egen adferd gjennom dagen, med beredskap 24 timer i døgnet, forteller kvinnen. - Jeg hadde ikke plass i hodet til gangetabellen, men klarte meg likevel godt på barneskolen. Problemene begynte i ungdomsskolen for meg.

En mann med erfaring som pasient, forteller at voksne med psykiske problemer blir opptatt av egne indre tanker og følelser, og ikke ser egne barn. Han hadde selv en depresjon og ble tidvis hissig og naggete på barna. - Datteren leste øynene mine, og ble redd da de så "kalde ut". Datteren klarte heldigvis å si ifra at hun syntes det var vanskelig å ikke kunne lese faren, og faren ble dermed mer oppmerksom på datteren.

Hva hjelper
Alle foreldre vil at barna deres skal ha det bra. Foreldre som har egne problemer er ofte bekymret og redde for barna sine. Foreldrene ønsker at egne barn blir sett, og at de får tilbud om å snakke om og spørre om det de lurer på. Dette er et godt utgangpunkt for fagfolk i barnehage, skolefritidsordning, lærere, helsesøstre eller fagfolk i psykiatri og rusfelt til å ta opp med foreldrene bekymring for om barnets behov for informasjon, forklaringer og omsorg ivaretas.

Åpenhet
- Åpenhet er viktig. Når mamma forandrer seg, blir barna redde. En jente sa følgende: "Nå er mamma slik hun var før, vi har fått mamma tilbake". Det er viktig at barnehager og skole får informasjon om foreldrenes situasjon, slik at barna slipper å skjule dette. Det er også viktig at fagfolk spør foreldrene om barnas situasjon når de ser forandringer, eller er bekymret for barna.

- Foreldre må fortelle hvordan de har det, så barna slipper å lure, sa en far som tidligere har hatt psykiske problemer. Faren erkjente også at psykisk syke foreldre kan ha manglende kapasitet til å si særlig mye, og at behandlere da må hjelpe med familiesamtaler, der barna blir sett og får informasjon. Hjelp til ektefelle/ samlivspartner er også viktig. Tiden på institusjon er kort ift tiden man oppholder seg hjemme. Den andre foreldren er dessuten en trygg og viktig base for barna, og det er viktig at partnere gis anledning til å delta i familiesamtaler.

Jeg vet om det
Det kan være lite som skal til for å hjelpe barn. Tillatelse til å gi til kjenne for barnet at man vet og har tid når barnet er klar til å snakke. Fagfolk trenger også kompetanse til å se barnets signaler på at det har det vanskelig hjemme. Barn føler seg gjerne tryggere hjemme, og det kan være lettere å snakke med barna der.

Temagrupper
I samtaler eller grupper kan man ta opp tema som barnas og foreldrenes skyldfølelse, hvordan ta vare på barnet når foreldrene har psykiske lidelser, rusavhengighet eller voldsbruk, vil barna ta skade av foreldrenes vansker, når barnet tar for mye ansvar.
barn-120109-mot-til-handle-