Telefon 
51 72 90 00
Besøksadresser: 
Poliklinikk
Behandlings - og Avrusingsavd.
Gravide- og småbarnsavdeling
Administrasjon

Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Kompetansesenter rus
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37
4029 Stavanger - kart
 
Poliklinikk, avd. Bryne 
Hetlandsgt. 9
Forum Jæren - kart
Postadresse
Dusavikveien 216, 4028 Stavanger
26.10.2018
Marit Vasshus

Fyll dagene med aktivitet – ny Revoverybasert messe i Stavanger

I går åpnet den første Recovery – messe: «Fyll dagene», i Stavanger av leder i Kommunalstyre for levekår i Stavanger og fastlege Kåre Reiten.
Mange som har vært gjennom behandling innen psykisk helse eller rus, har opplevd at de ønsker aktiviteter etter behandling. Denne erfaringen førte til at Christer og Hilde Askildsen satte seg fore å lage en oversikt over frivillige tilbud for denne målgruppen i Rogaland. De fant over sytti forskjellige frivillige tilbud, og oversikten med kontaktpersoner ble i vår publisert  på nettsiden til Helse Stavanger. https://helse-stavanger.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helsevern-barn-unge-og-rusavhengige/selvhjelp.

Meningsfylt fritid
Arbeidet med messen startet med at A-larm representant Pål Berger initierte kontakt med Stavanger kommune, og en samarbeidende gruppe utrabeidet innholdet i messen "Fyll dagene" som viser fram lokale aktivitetstilbud som vil være en god hjelp for de som strever med å finne disse. Deltakere i ideutviklingen var foruten brukerorganisasjonen A-larm og Stavanger kommune, Veiviserprosjektet v/Helse Stavanger, Fylkesmannen i Rogaland, KoRus vest Stavanger og Recovery Kompetanse as.

Fylkesmannen i Rogaland og Stavanger kommune støtter aktivitetsmessen økonomisk. Det var 49 utstillere på messen og estimert besøkende var 550-600 personer.
 
Målet med messen er å opplyse både brukere, brukerorganisasjoner, fagfolk i kommuner og spesialisthelsetjenester om hvem man kan kontakte for å få tilgang til frivillige tilbud.

Et bredt samarbeid
Pål Berger, A-larm fremhever at messen ble mulig som resultat av et bredt samarbeid med aktører både offentlig ansatte, fagfolk og frivillige for å bidra til å gjøre kjent alle tilbudene, slik at de tas i bruk av flest mulig.
Velferdsetaten i Oslo har deltatt på aktivitetsmessen med to representanter for å lære og dele erfaringer med Stavanger om den messe de gjennomførte i fjor. Deres messe har inspirert oss i Stavanger. Vi henter ideer fra dem og de fra oss, påpeker Berger.
Det er godt å se at brukere og fagfolk møtes på likefot, der grensen mellom «dere og oss» viskes ut og at denne «likemannsholdningen» tas med i møte med pasienter i daglig arbeid, sier Berger.
 
Berger sier at de satser på at dette skal bli et årlig arrangement.

Kontaktperson KoRus: Åsa Sjøgren, tlf: 51 72 90 00.

Kontakt Berger: paal@a-larm.no

 
k%c3%a5re reiten
Pål Berger, fra brukerorganisasjonen A-larm, åpnet aktivitetsmesssen med over femti frivillige tilbud.
P%C3%A5l%20BErger
Pål Berger, A-larm, var blant initiativtakerne til aktivitetsdagene