Telefon 
51 72 90 00
Besøksadresser: 
Poliklinikk
Behandlings - og Avrusingsavd.
Gravide- og småbarnsavdeling
Administrasjon

Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Kompetansesenter rus
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37
4029 Stavanger - kart
 
Poliklinikk, avd. Bryne 
Hetlandsgt. 9
Forum Jæren - kart
Postadresse
Dusavikveien 216, 4028 Stavanger
06.04.2009
MV

Fremtidens rusbehandling hvis brukerne bestemte

-For å klare seg videre i livet, er det viktig at man får oppfølging etter at behandling på institusjon er gjennomført, sier en engasjert mann med erfaring fra behandling. Han var en blant 60 deltakere på STARUS konferansen på Sola 1.april, med tema "Hvordan forme tjenestene for å møte fremtidens rusproblemer?". - Ettervern må planlegges og organiseres mens man er på institusjon, og baseres på den enkeltes behov og interesse, sier han og spør: - Hva skal jeg erstatte rusens stimulans med?
Erfaringer som gir håp
Mannen med brukererfaring understreker at egne ressurser er gått i dvale, og man trenger tid til å våkne opp og finne ut hva gir deg noe? Å gjøre aktiviteter utenfor institusjonen, som fisketurer, trening, tur i skog og mark, svømming, stimulerer disse opplevelsene og gir lysten på livet igjen, sier han. Når du oppdager tanken på at det går an å leve et liv uten rus, at dette kan føre til noe, så gir det  håp. Erfaring med aktiviteter som gir stimulans uten rusbruk er viktig, dette gjør mye med motivasjonen til å fortsette i behandling, understreker mannen.

Bli kjent med seg selv som en annen
-Når man prøver ulike aktiviteter mens man er i behandling, blir man kjent med seg selv som en annen enn en "rusmisbruker". Når man gjør noe felles med andre, lærer å snakke om andre ting, tar del i livet, man er sosial, finner man ut hva jeg liker og ikke liker. Forskjellige turer har gitt viktige erfaringer og opplevelser til å bygge videre på, sier mannen med behandlingserfaring.
-Å oppsøke en aktivitet som er kjent, og som man har prøvd før, er et viktig alternativ som kan brukes når livet går en imot. Det gir trygghet og gode fornemmelser.

Kriseplan ved sprekk
-Det er viktig å vite hvem jeg tar kontakt med ved sprekk, så det blir trygt og sikkert. Å etablere kontakt med hjelpepersoner tidlig er betydningsfult, så man vet hvem de er. Likeledes at man planlegger tidlig, så man ikke mister tid. Hva skal jeg fylle rusens tomrom med? Man må ha ferdighetstrening, så man har erfaring til å mestre ulike situasjoner med. Etter sprekk blir folk overlatt til seg selv og det er en veldig tung prosess å være i. Man har skuffet seg selv, skuffet pårørende, skuffet hjelpere. Man trenger mer hjelp i denne prosessen, påpeker mannen.

Uformelle samtaler er viktig
Den uformelle samtalen er viktig; at fagfolk er tilgjengelige i miljøet på institusjonen er det som savnes mest.. Noen ganger følte vi at terapeutene hadde mer møter med hverandre enn med oss. Den som har rusproblemer skal bli en del av de som er rusfrie, og trenger å være sammen med dem og lære nye måter å gjøre ting på, understreker mannen. Det burde  også vært permisjoner midt i uka, når kontorer og aktiviteter er åpne, og ikke i helgene med mer fristelser.

Ansvarsgrupper
Brukerne bør bestemme tema som skal tas opp her. Bruker kan velge hvem som skal styre ansvarsgruppen. Ikke alle er komfortable med å styre et møte selv, forklarer mannen med behandlingserfaring. Individuell plan må være en prosess, som korrigeres underveis, understreker han.

Rusmisbrukernes interesseorganisasjon
-Det er vanskelig å få frem brukerstemmen i rusfeltet, sa representanten fra RIO på STARUS konferansen. Mange forventer at man skal fortelle om sin egen livshistorie når man foreleser, mens man skal representere en gruppes behov. Disse holdningene er en belastning for den enkelte og setter sperrer for å være brukerrepresentant, og fører til stigmatisering, mener RIOs representant.

Brukerne er forskjellige og trenger ulike ting, derfor må man sikre forskjellige brukerstemmer. Man må begynne på systemnivå, deretter på individnivå, mener RIOs representant.  Når det gjelder tvangsbruk i behandling, kan man etablere brukermedvirkning etter akuttfasen, når man begynner å bli bedre. Brukermedvirkning er en holdning, ikke et verktøy. Fagfolk kan dele sine erfaringer om hva de har erfart som virker, men brukeren må velge ut fra hva som er best for han eller henne.
-Å være nøktern er et livsprosjekt, man kan fortsatt få sug etter 10 - 15 år og man  blir ikke ferdig. Derfor trenger man oppfølging over mange år, understreker RIO representanten.