Rogaland A-senter - En del av Kirkens Bymisjon
ROGALAND A-SENTER
Behandlings- og kompetansesenter
for rusrelaterte vansker
logo-kbm
Telefon 
51 72 90 00
Besøksadresser: 
Poliklinikk
Behandlings - og Avrusingsavd.
Gravide- og småbarnsavdeling
Administrasjon

Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Kompetansesenter rus
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37
4029 Stavanger - kart
 
Poliklinikk, avd. Bryne 
Hetlandsgt. 9
Forum Jæren - kart

Poliklinikk på Jørpeland
samlokalisert ved Ryfyke Distriktspsykiatriske senter
(Ryfylke DPS),
Jonsokberget, 4100 Jørpeland
kart
Postadresse
Postboks 5001 Dusavik 
4084 Stavanger
25.11.2008
MV

Formidlingsseminar om familieorientert arbeid i Helse Vest

2. desember presenteres resultatet av et forskningsprosjekt om familieorientert arbeid innen rusfeltet i Helse Vest. Prosjektet har kartlagt i hvilken grad og på hvilken måte inngår familieorientert tilbud i behandlingen for pasienter i rusbehandling?
Prosjektet bygger på dokumentasjon som viser at familieorientert behandling har god effekt i rusbehandling, både for å redusere inntak av rusmidler og tilnærmingen bedrer forholdene i familien.

Forskningsprosjektet er et samarbeid med KorFor, Regionalt kompetansesenter for rusmiddelforskning i Helse Vest.

Rogaland A-senter er partner i KorFor. Prosjektleder er sosiolog Anne Schanche Selbekk.

Program formidlingsseminar om familieorientert arbeid i Helse Vest