Telefon 
51 72 90 00
Besøksadresser: 
Poliklinikk
Behandlings - og Avrusingsavd.
Gravide- og småbarnsavdeling
Administrasjon

Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Kompetansesenter rus
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37
4029 Stavanger - kart
 
Poliklinikk, avd. Bryne 
Hetlandsgt. 9
Forum Jæren - kart
Postadresse
Dusavikveien 216, 4028 Stavanger
24.03.2020
Marit Vasshus

Forholdsregler og drift ved koronaberedskap for våre pasienter og helsepersonell

For å forebygge smitteoverføring av korona, skal Rogaland A-senter redusere fysiske møter og innleggelser i størst mulig grad. Vi holder kontakt med pasientene via Skype og telefon.
Redusert drift på Behandlingsavdelingen
Vi har redusert drift ved Behandlingsavdelingen. Deler av denne avdelingen er omgjort til en egen post for å håndtere smitte hos innlagte pasienter.

Drift ved Avrusingsavdelingen er endret
Avrusingsavdelingen tar i utgangspunktet ikke imot planlagte innleggelser, men det kan gjøres unntak dersom tilstanden er alvorlig. Det er mulighet for akutte innleggelser som tidligere, men også her er terskelen for innleggelse høyere enn vanlig.

Sårbare pasienter
Helsedirektoratet har bedt om at vi er spesielt oppmerksomme på de av pasientene våre som er mest sårbare nå. Disse blir fulgt opp i samarbeid med kommunene.

Redusert tilgang på illegale rusmidler – vær oppmerksom på overdosefare
Ellers tyder mye på at tilgangen på illegale rusmidler er redusert, både på grunn av reiserestriksjoner og pga av korona-angst i omsetningskjeden. Vi ber brukere av opiater være spesielt oppmerksomme på at det er fare for overdose etter pauser i rusmiddelbruken. Etter 3-8 dager er det null toleranse.

Alkoholavhengige med svært høyt forbruk
Alkoholavhengige med svært høyt forbruk bør ikke bråstoppe med alkohol, men redusere forbruket over flere dager. Dette på grunn av faren for kramper og forvirringstilstander, som kan være potensielt farlige. Dersom alkoholavhengige får kraftige abstinenssymptomer er det viktig at de kontakter helsevesenet.

Rogland A-senter 24.03.2020
coronavirus lilla farger