Telefon 
51 72 90 00
Besøksadresser: 
Poliklinikk
Behandlings - og Avrusingsavd.
Gravide- og småbarnsavdeling
Administrasjon

Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Kompetansesenter rus
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37
4029 Stavanger - kart
 
Poliklinikk, avd. Bryne 
Hetlandsgt. 9
Forum Jæren - kart
Postadresse
Dusavikveien 216, 4028 Stavanger
01.06.2022
Linda Gabrielsen

Forebygge overdoser - 8. september 2022

Trengs det mer kunnskap om overdoser og hvordan det kan forebygges?
Hvis du mener ja - er du velkommen til årets konferanse «Forebygge overdoser» - 8. september 2022 . Konferansen vises både digitalt og/eller ved fysisk fremmøte på Clarion Hotel Energy,
Stavanger kl. 08.30-15.00.
Konferansen er gratis.
 
Ønsker du å delta digitalt eller ved fremmøte må du registrere deg i vår kursportal -  deltager.no: 
Link for påmelding...
 
Last ned kursinvitasjon med program...

Link til digital konferanse vil bli sendt ut få dager før konferansen.
 
Vi i KORUS Stavanger arrangerer denne konferansen i samarbeid med;
Stavanger kommune, Statsforvalteren, Funkishuset, Sandnes kommune, Alarm og Helse Vest den 8. konferansen om å forebygge overdoser.
 
Velkommen skal du være – enten ved fremmøte på Clarion Hotel Energy eller om du ønsker å se konferansen digitalt
hvordan kan overdose forebygges