Telefon 
51 72 90 00
Besøksadresser: 
Poliklinikk
Behandlings - og Avrusingsavd.
Gravide- og småbarnsavdeling
Administrasjon

Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Kompetansesenter rus
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37
4029 Stavanger - kart
 
Poliklinikk, avd. Bryne 
Hetlandsgt. 9
Forum Jæren - kart
Postadresse
Dusavikveien 216, 4028 Stavanger
20.03.2015
Marit Vasshus

Folkehelsetiltak som har nasjonal betydning

Helsedirektoratet lyser ut tilskuddsordning for å styrke folkehelsearbeidet i Norge gjennom å utvikle og formidle kunnskap.
Aktører får midler til å utvikle løsninger, metoder og verktøy som har nasjonal betydning og som er egnet til å overføres til arbeid i kommuner og hos andre aktører. Hensikten er særlig å støtte kommuners og forsknings- og utviklingsmiljøers initiativ innen folkehelseområdet.
 
Hvem kan søke
Statlige mottakere, Kommuner, Fylkeskommuner, Stiftelser, Private bedrifter, Organisasjoner. Tilskuddsordningen er avgrenset mot andre ordninger, slik at frivillige organisasjoner som får støtte over andre tilskudsordninger på kap. 718 post 70 ikke kan søke.

Beløp
3 mill. kroner (kap. 718 post 70). 1,835 mill. kroner (kap.719 post 79).

Referanse
Kap. 718 post 70 og kap. 0719 post 79 Helse- og omsorgsdepartementet.
Søknadsfrist 17.04.2015 Rapporteringsfrist 01.03.2016

Helsedirektoratet vil skjønnsmessig vurdere om aktuelle tiltak skal støttes over kap. 718 post 70 og/eller kap. 719 post 79.
 
 https://helsedirektoratet.no/tilskudd/folkehelsetiltak-av-nasjonal-betydning
 
 
ill-fam-p%c3%a5-isen