Telefon 
51 72 90 00
Besøksadresser: 
Poliklinikk
Behandlings - og Avrusingsavd.
Gravide- og småbarnsavdeling
Administrasjon

Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Kompetansesenter rus
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37
4029 Stavanger - kart
 
Poliklinikk, avd. Bryne 
Hetlandsgt. 9
Forum Jæren - kart
Postadresse
Dusavikveien 216, 4028 Stavanger
11.08.2017
Marit Vasshus

Flertallet ønsker retningslinjer for jobb - relatert alkoholbruk

Nær 7 av 10 ønsker retningslinjer for alkoholbruk i jobbrelaterte situasjoner utenom ordinær arbeidstid. Nytt råd gir veiledning til offentlige virksomheter.
RusOFF – rusforebyggende råd for offentlig sektor lanseres tirsdag 15. august, kl. 12 – 13 i kantinen hos NAV, Nedre Tyholmsvei 13, Arendal. Direktør i Folkehelseinstituttet Camilla Stoltenberg er blant innlederne.

RusOFF-rådene gir veiledning om hvordan utvikle og følge opp en rusmiddelpolicy i offentlige virksomheter. Dette er et av tiltakene i Opptrappingsplanen for rusfeltet (2016 – 2020). Helse- og omsorgsdepartementet har gitt Helsedirektoratet i oppdrag å utvikle rusforebyggende råd for offentlig sektor. RusOFF er utviklet i tett samarbeid med en referansegruppe bestående av partene i arbeidslivet, statlige arbeidslivsaktører, relevante kompetansemiljøer og forskere.

Åsa Sjøgren og Silje Lill Rimstad, rådgivere ved KoRus Stavanger har bidratt til å utforme råd om rusmiddelpolicy til offentlige virksomheter.
 
shutterstock 174642035%5b1%5dbusinesswoman holding wineglass while using laptop in airplane