Telefon 
51 72 90 00
Besøksadresser: 
Poliklinikk
Behandlings - og Avrusingsavd.
Gravide- og småbarnsavdeling
Administrasjon

Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Kompetansesenter rus
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37
4029 Stavanger - kart
 
Poliklinikk, avd. Bryne 
Hetlandsgt. 9
Forum Jæren - kart
Postadresse
Dusavikveien 216, 4028 Stavanger
21.04.2009
MV

Flere nettverk for arbeidsliv og rus

Modellen med nettverk for arbeidsliv og rus som er utviklet av Kompetansesenter rus Stavanger ved Rogaland A-senter, spres nå til andre landsdeler. Kompetansenter rus- Midt Norge inviterer sammen med Lade behandlingssenter til nettverkssamling 26.mai i Trondheim. Alle interesserte som arbeider i tilknytning til arbeidsliv og rus kan melde seg på.
Møtet organiseres etter Open Space metoden, hvor den enkelte deltaker kan bringe inn til diskusjon sine egne erfaringer, tanker og problemstillinger til nytte for den enkelte deltaker. Hensikten er både å hente inspirasjon, kunnskap og dele erfaringer som kan være nyttige i egen jobb.

Program, påmelding og informasjon