Telefon 
51 72 90 00
Besøksadresser: 
Poliklinikk
Behandlings - og Avrusingsavd.
Gravide- og småbarnsavdeling
Administrasjon

Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Kompetansesenter rus
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37
4029 Stavanger - kart
 
Poliklinikk, avd. Bryne 
Hetlandsgt. 9
Forum Jæren - kart
Postadresse
Dusavikveien 216, 4028 Stavanger
25.08.2014
Marit Vasshus

Finansminister Siv Jensen møtte ledelsen ved Rogaland A-senter

Tirsdag i forrige uke møtte finansministeren ledelsen ved Rogaland A-senter. Direktør Kjersti Egenberg fremhevet overfor finansministeren at den to år gamle samarbeidsavtalen mellom private ideelle virksomheter i Norge og den forrige regjeringen, må tas fram og konkretiseres. Det må finnes politisk vilje til å løse pensjonsutfordringene for privat ideell sektor, sa Egenberg.
Møtet med finansministeren var initiert av leder for Stavanger Frp, Sissel Stenberg og leder for Stavanger Høyre, Odd Jo Forsell deltok også i møtet.

Rus rammer pårørende
Klinikksjef Anita Aniksdal fokuserte på rus som en utfordring for pårørende til mennesker som strever med rusproblemer.

-Rus rammer alltid mer enn en person. Faglig er det ingen tvil om at familiearbeid bidrar til at også pårørende, og ikke minst barn, får hjelp. Men refusjonssystemet belønner individuelle konsultasjoner. Dette må endres, slik at familiearbeid lønner seg også for spesialisthelsetjenestene, påpekte Aniksdal.

Klinikksjefen understreket videre at innleggelsestilbud til familier og kvinner etter fødsel bør styrkes og finnes over hele landet.  Dessuten bør barn fra 13 år og oppover kunne kontakte spesialisthelsetjenestene som pårørende og få hjelp uten foreldrenes samtykke, påpekte hun.

Prosjekt for gravide og levevaner
Kompetansesenter rus Stavanger ved Rogaland A-senter har fått i oppdrag fra Helsedirektoratet å gjennomføre et pilotprosjekt med fokus på levevaner for gravide. FRIDA-prosjektet prøves ut i tretten kommuner i Rogaland. KoRus Vest Stavanger tilbyr opplæring av jordmødre og helsesøstre til livsstilssamtaler med gravide før 10 uke. Pilotprosjektet er positivt evaluert av IRIS. Dette tiltaket bør spres nasjonalt. Det fødes hvert år mellom 60 og 100 barn med FAS (Føtalt Alkohol Syndrom) Vi må gjøre det vi kan for at dette antallet reduseres. Forebygging er mye billigere enn å intervenere når problemer ha fått utvikle seg over mange ����r.

2014-siv-jensen-avskjed-ke-
2014-siv-jensen-kjersti-e-1