Telefon 
51 72 90 00
Besøksadresser: 
Poliklinikk
Behandlings - og Avrusingsavd.
Gravide- og småbarnsavdeling
Administrasjon

Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Kompetansesenter rus
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37
4029 Stavanger - kart
 
Poliklinikk, avd. Bryne 
Hetlandsgt. 9
Forum Jæren - kart
Postadresse
Dusavikveien 216, 4028 Stavanger
27.05.2010
Marit Vasshus

Filosofiske tema i etikkgruppe for pasienter

Hva er det gode liv? Hva er meningen med livet? Dette er to blant flere filosofiske tema som diskuteres blant pasienter innlagt på Behandlingsavdelingen ved Rogaland A-senter.
Etikkgruppa ved Behandlingsavdelingen ved Rogaland A-senter har eksistert siden 1986, i hele perioden med Arild Vøllestad som hovedgruppeleder. Vanligvis har etikkgruppa drøftet spørsmål ut fra hva en person bør gjøre i ulike situasjoner. Under en idedugnad i etikkgruppa for et par måneder siden, foreslo pasientene å ta opp ”større, mer filosofiske temaer”.

Hva er det gode liv?
Vøllestad forteller at siden da har etikkgruppa diskutert  temaer som "Hva er lykke?", ”Hva er det gode liv?”, ”Harmoni og disharmoni”, ”Meningen med livet”, ”Det oppjagede samfunn”, ”Forutbestemmelse eller egne valg?” (i noen grad en refleks av Harald Eia- debattene), ”Blir all valgfriheten i dagens samfunn en urimelig belastning?”, ”Forholdet mellom kropp og sjel”.

”Denne interessen henger jo sammen med de pasienter som er innlagt for tiden, og det er ikke sikkert den vil vedvare. Men generelt bør alle behandlingsinstitusjoner være oppmerksomme på at de ikke undervurderer pasienters behov for denne type tankemessig bearbeiding av sine liv”, erfarer Arild;

- Etter min oppfatning er der ingen motsetning mellom disse refleksjonene, og det å ta tak i konkrete ting i livet som en ønsker å gjøre noe mer med.

Onsdag 2. juni vil etikkgruppa besøke Darwin-utstillingen ved Stavanger museum, og da vil  erfaringsmessig spørsmål rundt hva et menneske ”egentlig er” dukke opp, erfarer Arild Vøllestad
illust-strandvei-200