Telefon 
51 72 90 00
Besøksadresser: 
Poliklinikk
Behandlings - og Avrusingsavd.
Gravide- og småbarnsavdeling
Administrasjon

Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Kompetansesenter rus
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37
4029 Stavanger - kart
 
Poliklinikk, avd. Bryne 
Hetlandsgt. 9
Forum Jæren - kart
Postadresse
Dusavikveien 216, 4028 Stavanger
29.01.2018
Marit Vasshus

Filmen «Natta pappa henta oss» - en oppvekst med en foreldre med rusproblemer

Steffan Strandberg viste sin egenproduserte film «Natta pappa henta oss» på Mot til å se- evne til å handle - konferansen med fullt hus og 355 fagfolk i salen på Sola 24.januar. KOnferansen ble arrangert av Korus vest Stavanger og Rogaland A-senter i samarbeid med en koordineringsgruppe fra kommuner og spesialisthelsetjenester i Rogaland.
Dette er en filmfortelling som tar barnets perspektiv når barna vokser opp med voksne som ikke sørger for trygghet, omsorg og omtanke i barnas perspektiv. Med ulike virkemidler, med dokumentarklipp fra farens filmkamera og ikke minst virksom tegnefilm/animasjon ble dette en illustrerende fortelling om hvordan barn kan oppleve uforutsigbare voksne over lang tid på grunn av den ene foreldrens omfattende og daglige alkoholbruk..

- Å være til stede fysisk og mentalt er det viktigste foreldre gjør, sier filmregissør Steffan Strandberg. Han vokste opp med en mor som prioriterte alkohol og en far som reiste kloden rundt som musiker, men som også forsøkte å få foreldreretten via rettsapparatet- helt til Høyesterett. Moren fikk foreldreretten den gangen, tross svært ustabil omsorgsevne, men til tross for dette hentet faren de to guttene sine en natt da Steffan var i 11 års alder, og siden ble de boende hos en trygg og stabil far.
 
En forsoningsreise
Filmen er en forsoningsreise der Strandberg ønsket å forstå og forsone seg med en oppvekst med fravær av voksen beskyttelse, nærhet og trygghet i hjemmet. Men der besteforeldre, nabo og far var viktige kompenserende voksne.

Normal is the new cool 
«Normal is the new cool», sier Strandberg: å gjøre helt vanlige og kjedelige ting; sykle, gå på tur, gjøre lekser, bade, spise måltider sammen med foreldrene, det er helt vanlige ting som barn søker og trenger i en stabil og forutsigbar oppvekst.

Tilknytning
Steffan Strandberg undret seg over at han ikke kjente sorg da moren døde. Han kjente bare sinne. Hvordan kunne mor prioritere alkohol og venner med rusproblemer fremfor egne barn, når hun hadde to små barn som trengte omsorg, omtanke, forutsigbarhet og beskyttelse hver eneste dag? Undret Steffan som voksen. Han undret seg over hvordan broren klarte å forsone seg med dette, at moren var glad i dem, men ikke hadde vilje til å prioritere barna. Hun ville men fikk det ikke til, mente broren. Strandberg forteller at han var sint, ikke skamfylt over å ikke være glad i moren på grunn av sviket gjennom barndommen.

Fantes det kompenserende voksne i oppveksten?
Besteforeldrene inviterte guttene hjem til seg jevnlig, og var stabile voksne for guttene og faren tok guttene med på bading, sykling og turer når han var hjemme fra utenlandsreiser som musiker. Strandberg husker at nabokonen i etasjen over inviterte de to guttene på vafler og melk, jevnlig uten å være påtrengende. Hun ringte barnevernet som kom på besøk. Ifølge Strandberg advarte moren på forhånd barna sine om at de kom i fosterhjem, dersom de fortalte noe om situasjonen, derfor spilte barna og smilte og fortalte barnevernet at alt var greit.

Ifølge Strandberg prøvde faren å få foreldreretten og fikk den i tingretten. Mor anket og fikk den tilbake i lagmannsretten, og far anket til Høyesterett. Den gangen var rettsprinsippet at barn skulle bo hos mor uansett. Faren hentet guttene en natt, og mor forsøkte aldri å få guttene tilbake. Til slutt fikk faren foreldreretten. Moren flyttet utenlands og etter det ønsket ikke Strandberg kontakt. Strandberg er opptatt av at barn trenger tilstedeværende foreldre hver eneste dag, for å bli trygge og glade mennesker.
 
Om barns rettigheter ved foreldres alvorlige sykdom
Siri Gjesdahl, leder av BarnsBeste hadde innlegg om Barns rett til informasjon om foreldres situasjon og tilbud ved innleggelser i sykehus, i psykiatritjenesten eller i rusbehandling.

Hvor er vi i dag, er situasjonen for utsatte barn og barns retten til informasjon ved foreldres alvorlige sykdom blitt bedre? spør Siri Gjesdahl, leder av BarnsBeste.  Mye er blitt bedre, men ikke alt, konstaterer hun. Hvem tar seg av det å gi barn mat, trygghet, gjøre leser sammen med, vekke, sørge for mat og måltider, aktiviteter, samtaler? når en av foreldrene i familien er alvorlig syke?

-Vi må snakke med barna om situasjonen med den syke foreldren, enten det gjelder rus, psykisk helse eller alvorlig somatisk sykdom, sier Gjesdahl. Og vi må anerkjenne barn som påtar seg tidvis til dels store oppgaver i hjemmet som er voksne sine. Å gi hjelp til barn som pårørende, skal være en naturlig del av helsehjelpen til en familie, påpeker Gjesdahl.
Ifølge Frøydis Gullbrås doktorgrad, viser den at fastleger ikke snakker med pasienten om barna, når de har store helseproblemer, fordi de bekymrer seg for alliansen til pasienten.
Gjesdahl minner om at barn i Norge ikke har rettigheter, men en rettsstilling ved foreldres samtykke. Men i 2018 har barn som etterlatte og søsken fått rettigheter til informasjon om foreldres situasjon ut fra deres aldersnivå. Dette pikter helsepersonell å ta ansvar for og gjennomføre, ifølge Gjesdahl.

Helsepersonell har plikt til å kartlegge barnets behov for informasjon, påpeker Gjesdahl. Lovbestemmelsen krever foreldres samtykke til å snakke med barnehage, skole, helsesøster eller andre, men det er nok at den ene foreldren samtykker. Helsepersonell har plikt til å kartlegge barnets behov for informasjon, påpeker Gjesdahl.

Rapporten «Når lyset knapt slipper enn»
Rapport fra Ahus om 750 chat-samtaler med barn og ungdom i alder 8- 18 år, ble publiert i 2017. Den rapporterer om å leve i ensomhet, isolasjon, vold og overgrep. Alle fagfolk har et ansvar for å være oppmerksom på barns situasjon der det er fare for vold, overgrep og omsorgssvikt, understreker Gjesdahl. Mange barn har det slik i dag, de er fanget i eget hjem uten å komme unna krenkelser, påpeker Gjesdahl. Derfor er det viktig at de som har med barn  å gjøre til daglig er oppmerksomme på barn som viser tegn på endringer og der man er bekymret for barnets situasjon.
 
2018 steffan strandberg h%c3%a5kon hauge johnsen
Filmregissør Steffan Strandberg intervjues av psykolog Håkon Hauge Johnsen fra Kompasset, Sandnes.
2018%20Strandberg%20tegning%20inne
Storebror Steffan og lillebror leter etter mamma
2018%20Strandberg%20tegning%20ute
Bekymrede barn er redde for mamma som ikke kommer hjem
2018%20Strandberg%20bil
En natt henter pappa brødrene, og endelig blir det trygt, forutsigbart og godt
2018%20Bjarte%20Grov
Direktør Bjarte Grov åpner konferansen
2018%20Plenum
355 begeistrede deltakere på Mot til å se konferansen 24.- og 25. januar i regi av Korus Stavanger og Rogaland A-senter.
2018%20Maren%20L%C3%B8v%C3%A5s%20og%20Astrid%20Awan%20Croucher
Maren Løvås fra Korus og Astrid Swan Croucher,b arne- og pårørendekontakt Rogaland A-senter
2018%20Stand-omr%C3%A5det
Konferansedeltakere i stand-området