Telefon 
51 72 90 00
Besøksadresser: 
Poliklinikk
Behandlings - og Avrusingsavd.
Gravide- og småbarnsavdeling
Administrasjon

Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Kompetansesenter rus
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37
4029 Stavanger - kart
 
Poliklinikk, avd. Bryne 
Hetlandsgt. 9
Forum Jæren - kart
Postadresse
Dusavikveien 216, 4028 Stavanger
19.01.2017

Fersk oversikt over bruk av alkohol og andre rusmidler

– Nordmenn drikker og røyker mindre, og snusbruk blant ungdom flater ut, sier hovedforfatter Astrid Skretting ved Folkehelseinstituttet. Rapporten Rusmidler i Norge 2016 gir en oversikt over nordmenns bruk av alkohol, tobakk, vanedannende legemidler og narkotika.
Fersk oversikt over bruk av alkohol og andre rusmidler
– Nordmenn drikker og røyker mindre, og snusbruk blant ungdom flater ut, sier hovedforfatter Astrid Skretting ved Folkehelseinstituttet. Rapporten Rusmidler i Norge 2016 gir en oversikt over nordmenns bruk av alkohol, tobakk, vanedannende legemidler og narkotika.
 
Rapporten finnes her:
https://www.fhi.no/nyheter/2017/ny-oversikt-over-nordmenns-bruk-av-rusmidler/

Alkohol
Salg ved vinmonopol, i dagligvare- og utelivsbransjen, har gått ned fra 6,8 liter ren alkohol per innbygger i 2008 til 6 liter i 2015. – Sammenlignet med andre europeiske land er den norske omsetningen lav.

I Danmark er omsetningen over 9 liter ren alkohol per innbygger, mens i Tsjekkia er den over 12 liter per innbygger, sier Skretting.

Hvor mange har smakt alkohol minst en gang siste året?
I 2015 oppga 82 prosent av befolkningen å ha drukket alkohol minst en gang det siste året.  36 prosent sa at de hadde drukket hver uke.

Omsetningen på norske flyplasser (taxfree) var 0,59 liter ren alkohol per innbygger i 2014, ned til 0,52 liter i 2015..

Menn drikker dobbelt så mye
Det gjennomsnittlige forbruket blant menn er jevnt over mer enn dobbelt så høyt som blant kvinner. Likeledes er det beregnede gjennomsnittlige alkoholforbruket størst i aldersgruppa 16-24 år.

Eldre drikker minst
– Den eldste aldersgruppa, det vil si de som er 65 år eller eldre, har det laveste forbruket selv om de eldste aldersgruppene drikker oftere enn de som er yngre, sier Skretting.

les rapporten:
https://www.fhi.no/nyheter/2017/ny-oversikt-over-nordmenns-bruk-av-rusmidler/

 
 
shutterstock 127766126%5b1%5d after work -unge kvinner sk%c3%85ler m glass