Telefon 
51 72 90 00
Besøksadresser: 
Poliklinikk
Behandlings - og Avrusingsavd.
Gravide- og småbarnsavdeling
Administrasjon

Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Kompetansesenter rus
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37
4029 Stavanger - kart
 
Poliklinikk, avd. Bryne 
Hetlandsgt. 9
Forum Jæren - kart
Postadresse
Dusavikveien 216, 4028 Stavanger
23.04.2019
Marit Vasshus

Fagdag om foreldreskap og rusvansker

Rogaland A-senters avdeling for gravide og småbarnsforeldre arrangerte fagdager for samarbeidspartnere med stort fremmøte.
Det var stor interesse for fagdager om foreldreskap og rusvansker for samarbeidspartnere i regi av
Avdeling for gravide og småbarnsforeldre ved Rogaland A-senter den 28.mars og 4.april.

-Vi hadde fullt hus og to flotte og innholdsrike dager sammen med ca 90  av våre samarbeidspartnere, forteller en engasjert avdelingsleder Tove Torbjørnsen.

Både fagfolk fra egen avdeling, samt barnevern og erfaringskonsulent hadde innlegg.
Elin Fønnebø Kleven, Barnevernstjenesten Stavanger.snakker om "Hvordan jobber barneverntjenesten i Stavanger med gravide og foreldre med rusutfordringer".  

Psykologspesialist Annette Bjelland ved Rogaland A-senter tematiserte; " Mentalisering av barnet – viktig og vanskelig". 

Erfaringskonsulent Nina Grastveit, ved avdeling for gravide og småbarnsforeldre tematiserte:
"  Mine erfaringer i behandling og oppfølging." 

​Temadagene arrangeres årlig for samarbeidspartnere til Rogaland A-senters avdeling for Gravide og småbarnsforeldre.


 
2019 april annette bjelland mentalisering