Telefon 
51 72 90 00
Besøksadresser: 
Poliklinikk
Behandlings - og Avrusingsavd.
Gravide- og småbarnsavdeling
Administrasjon

Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Kompetansesenter rus
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37
4029 Stavanger - kart
 
Poliklinikk, avd. Bryne 
Hetlandsgt. 9
Forum Jæren - kart
Postadresse
Dusavikveien 216, 4028 Stavanger
23.01.2017
Marit Vasshus

Fagdag med Kari Lossius

Rogaland A-senters Behandlingsavdeling inviterte klinikkdirektør Kari Lossuis fra Bergensklinikkene som del av fagutvikling.
Klinikkdirektør Lossius delte sin mangeårige erfaring innen rusbehandling på fagdagen onsdag 18 januar ved Rogaland A-sentrers Behandlingsavdeling. 

Rusforskning og effektive intervensjoner
Lossius hadde fokus på klinisk arbeid ved Bergensklinikkene og hvordan deres behandlingsprogram er utformet. Videre hva aktuell forskning viser om rusbehandling og hvilke intervensjoner som er særskilt virksomme.

Kjønnsspesifikk behandling
Klinikkdirektør Lossius snakket også om forskjeller mellom kvinner og menn i rusombehandling og kjønnsspesifikk behandling. Fagdagen åpnet for refleksjon og diskusjon om den behandlingen som utøves på Behandlingsavdelingen og hvordan fagansatte ved Behandlingsavdelingen kan bruke de nye innsiktene man fikk i løpet av fagdagen. 
img 3656 kari lossius jan 2017