Telefon 
51 72 90 00
Besøksadresser: 
Poliklinikk
Behandlings - og Avrusingsavd.
Gravide- og småbarnsavdeling
Administrasjon

Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Kompetansesenter rus
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37
4029 Stavanger - kart
 
Poliklinikk, avd. Bryne 
Hetlandsgt. 9
Forum Jæren - kart
Postadresse
Dusavikveien 216, 4028 Stavanger
22.03.2012
Marit Vasshus

Første pårørendekveld på Behandlingsavdelingen

Rogaland A-senters Behandlingsavdeling arrangerte mandag 19.mars for første gang i nyere historie, pårørendekveld som et fast tilbud. Pasientene på avdelingen har bidratt med viktige innspill til innholdet.
Illustrasjonsfoto

Avdelingsleder Erik Nordgulen er også svært godt fornøyd med kvaliteten på arbeidet som familieterapeutene har tilrettelagt for. Som en del av kvalitetssikringen i planleggingen, drøftet ansatte på Behandlingsavdelingen med inneliggende pasienter hva som ville være viktig å formidle på en slik kveld. Ifølge ansvarlig familieterapeut Gunvor Grødem Aamodt, fikk de en god dialog, og ba også pasientene gi innspill på hvem invitasjonen kunne sendes til. Familieterapeutene sendte så ut 19 invitasjoner.

Avdelingsleder Erik NordgulenHvem møtte?
Behandlingsavdelingen fikk besøk av hele 15 pårørende og 5 pasienter. Det er vi svært fornøyde med siden det var første gang, sier familieterapeut Gunvor Grødem Aamodt. Først fikk familien og pasienter 50 minutter informasjon og gikk deretter til fellestuen for et fellsmåltid med pastasalat, kaffi og kaker. Familieterapeutene og avdelingsleder var hele tiden tilgjengelige for dem som hadde ting å spørre om, mellom kl 17.30-19.

Behandling – mestre stress og affekter
Familieterapeutene presenterte tre tema: litt om Behandlingsavdelingen, pasienttilbud om kurs i Mindfullness Based Coping, og om vektlegging av familie- og pårørendearbeid i behandling ved Rogaland A-senter.

1. Presentasjon av Behandlingsavdelingen:
- hvilke pasienter er i målgruppen, hvordan man søker, ventetid
- hvem jobber her
- ukeplan med begrunnelser. Eksempelvis hvorfor vi vektlegger mye fysisk aktivitet
- om individualsamtaler, team med pasient-miljøterapeut-behandler, behandlingsplan,  permisjoner

2. Kurs i stressmestring og affektregulering
Pasientene får som en del av behandlingen, opplæring i å mestre stress og affekter. Mange pasienter snakker varmt om dette kurset til sine pårørende, så det var ønskelig med en kort innføring. Kurset består av 4 moduler: mindfulness, stressmestring, affektregulering og relasjonshåndtering. Vi viser eksempler på hvordan pasienter har benyttet seg av Mindfullness Based Coping- ferdigheter for å takle vanskeligheter uten å ruse seg.

3. Familie -  og  pårørendearbeid er det tredje temaet for pårørendekvelden.

Vektlegger familie og pårørende i behandling
Hvorfor vektlegger Behandlingsavdelingen familie - og pårørende som en del av kvalitets-styrkingen i behandlingen? Dette vektlegges fordi vi vet at å ha et rusproblem påvirker flere enn den som blir innlagt i avdelingen vår, sier familieterapeutene Gunvor Grødem Aamodt og Monica Haraldseid. Vi erfarer mange ulike følelser hos både pasienten og deres familie. Mange opplever skam, skyldfølelse, redsel og sinne, frustrasjon og hjelpeløshet. Vi oppfordrer også pasienter og pårørende til å være observante på barna i familien. Barn oppfatter og registrerer mye mer enn vi tror og det er ikke farlig å snakke med dem om det de ser og erfarer. Det er farligere å være taus, fordi barna da lager sine egne forklaringer, som ofte er verre enn virkeligheten, påpeker familieterapeut Gunvor Grødem Aamodt. Hun forteller at hver pasient får en informasjonssamtale om familiearbeidet, og tilbud om å invitere med dem de ønsker.

Stolthet
De pårørende får også høre at vi vektlegger at de pårørende kan være stolte over den i familien  som har valgt å legge seg inn til rusbehandling. Det er tøft å akseptere at en trenger hjelp, og flott at de nå ønsker å gjøre noe med rusmisbruket og endre livsstil. Vi understreker at det å være i behandling innebærer hardt arbeid der pasienten må drive mye selvransakelse og jobbe med både fortid, nåtid og fremtid. På den andre siden kan det også være tøft for de pårørende å ha noen av sine nærmeste i rusbehandling. Samtidig sier vi noe om at behandlingsavdelingen ikke har noen "vidunderkur" der pasientene blir friskmeldt når de kommer hjem. Ofte er det da den tøffeste delen av behandlingen starter. Vi oppfordret til at pasienten får anledning til å starte på "null" og ikke må ta igjen alt det tapte, sier familieterapeutene Gunvor Grødem Aamodt og Monica Haraldseid.

Pasientens ansvar
Familieterapeutene minnet også om at det ikke er de pårørende sitt ansvar å holde pasienten rusfri. Det er fullt og helt pasienten sitt ansvar. Familieterapeutene oppfordrer til mest mulig dialog mellom pasient og pårørende om hvordan ting skal bli i hjemmet fra nå og fremover. Her bruker vi eksempelet om at mange pasienter synes de ikke kan be partneren la være å drikke når de selv er til stede, selv om det er en risikosituasjon. Pasienten gjør det de mener de "bør" gjøre, istedenfor det de "ønsker". Andre temaer er hvordan skal man bygge tillit mellom pasient, pårørende og ettervern.

Tilbakemeldinger
Både pasienter og pårørende er svært fornøyde med kvelden. De opplevde at de fikk en bedre felles forståelse for hva det vil si å være i behandling på BA, og hva det innebærer å ha en av sine nærmeste i rusbehandling. Pårørende oppfordres til å ta kontakt med familieterapeutene eller barne - og pårørendekontakt på Rogaland A-senter, og de får brosjyrer med informasjon. Et langsiktig tilbud er etablert, som også bidrar til økt kvalitet i behandlingen på Rogaland A-senter.
ill-fam-p%c3%a5-isen