Telefon 
51 72 90 00
Besøksadresser: 
Poliklinikk
Behandlings - og Avrusingsavd.
Gravide- og småbarnsavdeling
Administrasjon

Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Kompetansesenter rus
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37
4029 Stavanger - kart
 
Poliklinikk, avd. Bryne 
Hetlandsgt. 9
Forum Jæren - kart
Postadresse
Dusavikveien 216, 4028 Stavanger
15.01.2009
MV

Følger familien over tid

- Vi vil bygge ned skillet mellom psykiatri og somatisk medisin, vi ønsker ikke to ventelister og to verdener. Kvinner og deres familie trenger samtidig hjelp med både rusavhengighet og psykisk lidelse, sier avdelingsoverlege Jan E. Wold ved Levanger sykehus. Overlegen har mange års erfaring både fra voksenpsykiatrisk akuttavdeling og fra barne- og ungdomspsykiatrien og foreleste på "Mot til å handle" konferansen i Stavanger 12. og 13.januar 2009. Rogaland A-senter var medarrangør.
Overlege Wold arbeider for å utvikle et trøndersk "familieambulatorisk " tilbud etter en dansk modell, og bidrar til å utvikle følgende tilbud:

- Oppfølging av høyrisikogravide sammen med fastlege og jormødre
- Differensierte tilbud til pasienter med høyt konsum (bingedrikking; mer en 1 flaske vin pr episode) og pasienter med  mer moderat konsum
- Tilpasse fødeavdelingens tilbud til den enkelte kvinnes behov
- Bredt perspektiv på den gravide ift kommunens tjenester, jobb, utrede økonomi
- Oppsøkende arbeid
- Oppfølging over år med barn og familie, i tillegg til mor
- Risikofamilier der foreldrene har rusproblemer uavhengig av rusmiddel
- Pasienter med alvorlig psykisk lidelse som bruker store doser nevroleptika, alvorlig deprimerte, med kombinasjonslidelser og funksjonsvansker

Kartlegging av alkoholbruk
Alle fastleger bruker et spørreskjema som fylles ut før konsultasjonen om mengde og frekvens. Hvor mye alkohol drikkes for å bli full? Avhengig av svar gis en samtale med fastlege og jormor hvor en tar opp andre rusmidler enn alkohol og medikamenter.

En slik kartlegging fører til at de fleste gravide reduserer alkoholbruk vesentlig. 40% drikker fortsatt noe. 25 % gravide kvinner har bingedrikkingsepisoder, som er et høyt antall. For utvikling av barnets hjerne i svangerskapet er alkohol langt mer farlig enn heroin, ifølge overlege Wold. Barn fødes med utviklingshemming på grunn av alkohol - og rusbruk. Totalavhold frarådes både for kvinner og menn, når man planlegger gravidietet, sier overlege Wold.

Tilknytning
Hvordan sørge for trygg tilknytning mellom mor og barn? Spør overlege Jan E. Voll. Dette forutsetter behandling i et helsevesen uten skillevegger mellom somatikk, psykiatri og sosiale problem. Familien må følges over tid og man må gripe inn dersom omsorgen for barnet svikter. Samtidig har rusmisbrukere kunnskap og erfaring som må brukes, sier overlegen. Utfordringer er at småkommuner har god kunnskap om hvem som er gravide i risikosonen, men har liten dialog innad, og variert dialog med sykehusene. Store kommuner har mindre kunnskap om gravide i risikosonen.

Tilbud
Psykiatrisk ungdomsteam Namsos har omkring 130 barn med foreldre som har rusproblemer, og anslagsvis 450 - 500 barn i hele fylket har denne erfaringen. 250 barn i alderen 8-12 år har vært i grupper ved Barne - og ungdomspsykiatrisk avdeling Levanger. Mange av pasientene er felles for både barnepsykiatri og barnevern.

Følgende faglige tilbud gis:
- Tilknytningsvurdering og hjelpetilbud
- Felles undervisningsprogram for barnevern og barnepsykiatrisk avdeling
- Marthe Meo metoder som styrker relasjonen mellom mor og barn
- PCIT - metoder som styrker samspill

Les mer: www.jdps.no/Rogalandsnettverket
jan-e