Telefon 
51 72 90 00
Besøksadresser: 
Poliklinikk
Behandlings - og Avrusingsavd.
Gravide- og småbarnsavdeling
Administrasjon

Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Kompetansesenter rus
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37
4029 Stavanger - kart
 
Poliklinikk, avd. Bryne 
Hetlandsgt. 9
Forum Jæren - kart
Postadresse
Dusavikveien 216, 4028 Stavanger
04.01.2008

EU-rapport om alkoholbruk i Europa

Hvis alkoholavgifter brukes aktivt til å øke prisen på alkohol i EU med 10 prosent, kan 9000 dødsfall unngås hvert år. - Vi vet hva som fungerer for å redusere problemene, alt vi trenger er vilje til å gjøre det, sier folkehelseekspert og hovedforfatter Dr. Peter Anderson om rapporten "Alkohol i Europa fra et folkehelseperspektiv."
EU- kommisjonens rapport gir en bred analyse av de helsemessige, sosial og økonomiske konsekvenser av alkohol i Europa. Rapporten er et ledd i arbeidet med EUs første alkoholpolitiske strategi, fremlagt 2006. Institute of Alcohol Studies i London har skrevet rapporten. Tiltak som regulerer alkoholmarkedet er mest effektivt for skadereduksjon.

Passiv drikking
Alkohol påfører store skader på andre enn dem som drikker. 60 000 barn fødes undervektige. 5-9 millioner lever i familier som er negativt påvirket av alkohol. Dessuten dør 10 000 uskyldige i trafikken som følge av berusede sjåfører, og alkohol forårsaker 2000 drap hvert år.

Barna betaler prisen
- Det er barna som betaler prisen for den siste runden i baren, sier generalsekretær Derek Ruther i Eurocare, en europeisk alkoholpolitisk paraplyorganisasjon. - Mye er skrevet og sagt om passiv røyking, mens lite oppmerksomhet er gitt til den berørte tredjepart mener Ruther.

52 tiltak på 10 områder
For å øke bevisstheten og redusere skadevirkningene av alkohol er undervisning, informasjon og opplæring virksomme tiltak. Andre tiltak som foreslås er makismal promilegrense på 0,5 og på 0,2 ( nærmest mulig 0,0.)promille for unge bilister og yrkessjåfører, mediekampanjer for å øke brukernes bevissthet ved alkoholpolitiske tiltak, helseadvarsler på drikkevarer, øke minimumssatser på alkoholavgifter, avskaffe alkoholreklame på TV og avskaffe alkoholrelatert sponising eksempelvis på sport.

Helsekonsekvenser i følge rapporten er 7,4 prosent av sykdomstilfeller og for tidlig død i EU forårsaket av alkohol. Alkohol er årsaken til 60 ulike sykdommer og lidelser. Blant disse er psykiske lidelser, atferdsforstyrrelser, mage-tarm lidelser, ulike kreftformer, hjerte- og karsykdommer, lidelser i immunsystemet, skjelett - og muskelsykdommer og reproduktive problemer.