Telefon 
51 72 90 00
Besøksadresser: 
Poliklinikk
Behandlings - og Avrusingsavd.
Gravide- og småbarnsavdeling
Administrasjon

Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Kompetansesenter rus
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37
4029 Stavanger - kart
 
Poliklinikk, avd. Bryne 
Hetlandsgt. 9
Forum Jæren - kart
Postadresse
Dusavikveien 216, 4028 Stavanger
28.05.2014
Marit Vasshus

Ettervern for å forebygge tilbakefall

Rogaland A-setner har nå startet opp et nytt ettervernstilbud for pasienter som har vært innlagt ved Behandlingsavdelingen ved Rogaland A-senter. For å forebygge tilbakefall til rusavhengighet, har innlagte pasienter i lang tid etterlyst et gruppetilbud basert på MBC, som nå er etablert.
Verktøy til å forebygge tilbakefall
Målet er å gi pasienter i ettervern et verktøy for å forebygge tilbakefall til rusavhengighet gjennom oppmerksomt nærvær. Første kurs er i gang og nytt kurs starter den 14 august. Gruppen har plass til 8 deltagere. Pasientene kan ha gjennømført ett eller flere behandlignsløp tidligere.

Samarbeid mellom avdelinger
Tilbudet er et samarbeidsprosjekt mellom Poliklinikken og Behandlingsavdelingen ved Rogaland A-senter.

Kontaktpersoner
Kristin Hodneland og Liv Fotland.
telefon: 51 72 90 00
ill-seilbrett