Telefon 
51 72 90 00
Besøksadresser: 
Poliklinikk
Behandlings - og Avrusingsavd.
Gravide- og småbarnsavdeling
Administrasjon

Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Kompetansesenter rus
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37
4029 Stavanger - kart
 
Poliklinikk, avd. Bryne 
Hetlandsgt. 9
Forum Jæren - kart
Postadresse
Dusavikveien 216, 4028 Stavanger
12.08.2011
Marit Vasshus

Er studiestart preget av alkohol og fyll?

Tusener av studenter strømmer nå til Universitetene og gjør sine første møter med andre gjennom Fadderuken neste uke. En fersk rapport viser at studentenes utagering er begrenset, engasjementet og felles deltakelse preger deres debut. Alkoholen virker som et sosialt lim, mens destruktiv drikking ikke er så synlig. Rapport fra feltstudier på universitetsstudenter i Stavanger, er gjennomført av Kompetansesenter rus, region vest Stavanger, ved Rogaland A-senter.
Rapporten viser et fenomen som finnes nasjonalt, med utgangspunkt i et lokalt vindu.

Myter eller virkelighet?
Noen medier fremstiller fadderuken som en fyllefest. Er dette er konstruert eller reell virkelighet? En slik beskrivelse er ikke dekkende for våre observasjoner; til det er mangfoldet og bredden i arrangementet for stor, og grad av utagering for begrenset. Mer grunnleggende enn festing og fadderfyll, er engasjement og fellesskap. Som igjen er verdier som ikke så lett lar seg kombinere med destruktiv drikking, selv om alkoholen fungerer som et sosialt lim. Fadderuka er et overgangsritual fra en identitet som skoleelev til student, som studentene markerer med å delta på ulike måter.  Rapporten refererer interessante sitater fra studentene.

Inkluderer eller ekskluderer?
Studentene som gruppe drikker mer enn det som er helsemessig forsvarlig på sikt, og media har gitt tematikken oppmerksomhet, spesielt ved studiestart og fadderuke. Rapporten ser på alkoholens rolle ved arrangementet:

Hvilken betydning har alkoholbruk for fadderukens mål om at studentene skal bli kjent med hverandre?

Fungerer alkoholen inkluderende eller ekskluderende? Representerer alkoholbruken under arrangementet en unntakstilstand, eller speiler den studentenes drikkemønster resten av året?

Feltarbeid
For å svare på problemstillingene, har vi brukt feltarbeid som metode. Vi har vært deltakende observatører under Fadderuken 2010 ved Universitetet i Stavanger, og har gjennomført feltsamtaler med en rekke studenter( internasjonale/ norske flerkulturelle/ etnisk norske) og andre aktører.

Prosjektet er gjennomført i samarbeid med StOr – Studentorganisasjonen og studenter ved Studentsamskipnadens Helse, Stavanger.

Fadderuka 2011 har for universitetsstudentene i Stavanger et enda rikere alternativt aktivitetsinnhold enn fjorårets ( motbakkeløp, helikoptertur, faddergames/ idrett, konserter, trillebårløp) og viser at studenter kan i enda større grad velge å bli kjent gjennom flere alternativer som bygger sosialt felleskap.
Rapport: Fadderuken og alkohol -

Kontaktpersoner for rapporten/ feltstudiet
Anne Schanche Selbekk, sosiolog, 51 72 90 00 / 51 72 9012. mobil: 996 19 617
Silje Lill Rimstad, spesialkonsulent / 51 72 90 00/  51 72 90 57 mobil: 92 60 77 27
uis-fadderuke-2010