Telefon 
51 72 90 00
Besøksadresser: 
Poliklinikk
Behandlings - og Avrusingsavd.
Gravide- og småbarnsavdeling
Administrasjon

Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Kompetansesenter rus
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37
4029 Stavanger - kart
 
Poliklinikk, avd. Bryne 
Hetlandsgt. 9
Forum Jæren - kart
Postadresse
Dusavikveien 216, 4028 Stavanger
27.03.2009
MV

En kunnskapsoppsummering om barn av rusmiddelmisbrukere

Henning Mohaupt og Fanny Duckert har på oppdrag fra KORFOR, Kompetansesenter for rusforskning i Helse Vest, gjort en oppsummering av kunnskap om barn av rusmiddelmisbrukere. Rapporten slutter med en oppsummering av sentrale punkter som anses nyttige i kliniske møter med barn av rusavhengige, eller når foreldreskap tematiseres i behandling. De undersøkte punktene kan være nyttige ved grundig kartlegging av familiesituasjon og behandlingsplanlegging for både barn og voksne når det trengs.
De sentrale spørsmål som denne gjennomgangen ønsker å belyse er følgende:
- Hva sier forskning om skadevirkningen av foreldrenes rusmiddelmisbruk for deres barn?
- På hvilken måte antar man at ulike risikofaktorer samsvarer i forhold til å utvikle psykiske vansker elelr sosiale problemer udner barnas oppvekst?
- Hvilke faktorer anses å være mest skadelig for barnet på forskjellige utviklingstrinn?
- Hvilke tiltak finnes i dag for denne målgruppen i Norge

Rapport 2009/ 01 BARN AV RUSMIDDELMISBRUKERE - EN KUNNSKAPSOPPSUMMERING