Telefon 
51 72 90 00
Besøksadresser: 
Poliklinikk
Behandlings - og Avrusingsavd.
Gravide- og småbarnsavdeling
Administrasjon

Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Kompetansesenter rus
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37
4029 Stavanger - kart
 
Poliklinikk, avd. Bryne 
Hetlandsgt. 9
Forum Jæren - kart
Postadresse
Dusavikveien 216, 4028 Stavanger
15.11.2010
Marit Vasshus

Elisabeth Nordhus Lied oppnevnt som medlem i regjeringens Barnevernspanel

Barne – likestillings - og inkluderingsminister Audun Lysbakken oppnevnt i dag et barnevernspanel, der Elisabeth Nordhus Lied, erfaringskonsulent ved Rogaland A-senter, skal delta med råd. Regjeringen skal legge frem en Stortingsmelding om barnevernet høsten 2012 og Barnevernspanelet ifm Stortingsmeldingen om barnevernet som skal legges frem høsten 2012. Leder for panelet blir Helen Bjørnøy.
http://www.regjeringen.no/nb/dokumentarkiv/stoltenberg-ii/bld/Nyheter-og-pressemeldinger/Pressemeldinger/