Telefon 
51 72 90 00
Besøksadresser: 
Poliklinikk
Behandlings - og Avrusingsavd.
Gravide- og småbarnsavdeling
Administrasjon

Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Kompetansesenter rus
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37
4029 Stavanger - kart
 
Poliklinikk, avd. Bryne 
Hetlandsgt. 9
Forum Jæren - kart
Postadresse
Dusavikveien 216, 4028 Stavanger
23.06.2017
Marit Vasshus

Det «umulige» er mulig!

Det umulige er ikke umulig- det tar bare litt lenger tid, sier virksomhetsleder Elisabeth Norhus Lied, til 200 deltakere på kurs i rus og helse i Egersund i to dager, i regi av Fylkesmannen, KoRus Stavanger, Ventilene og Alarm.
Nordhus Lied har etablert er rekke tilbud om «Ventilert omsorg» skreddersydd til ungdom som pårørende som har erfart en belastende oppvekst.

- Mange av disse føler seg annerledes, fordi de har opplevd rus, vold, psykiske belastninger, overgrep mm. Dette gir følelsen av å være annerledes med mye opphopede følelser, forklarer Norhus Lied.

Ventilene jobber med ungdommenes ressurser for å ta dem i bruk, motiverer for å mestre skole, tilbyr leksegrupper, sommer- høst og vinterleirer, opplæring i gruppeledelse og etter hvert tilpasset opplæring i hotelldrift. Nordhus Lied har selv erfaring fra en oppvekst med rusproblemer i familien, hun er styreleder i Barn av / BAR som hun stiftet i 2009 og er dessuten hotelldirektør.

-Barn som opplever traumer og store belastninger, lengter etter å bli beskyttet, bli sett, trøstet, oppleve trygghet og omsorg fordi de er mye redde, fremhever hun.

- Det er viktig å hjelpe disse barna til å se seg selv, trygge dem, tilrettelegge, gi omsorg, forstå hva som ligger bak reaksjoner og oppførsel, og lete etter deres superkrefter; ressurser.

- Det er viktig at de som behandler foreldrene deres spør barna: Hva føler og tenker du om å ha vokst opp i et hjem med rusproblemer? Fordi barnet selv har ikke kompetanse til å kjenne etter hvordan hun har det. Disse barna blir dyktige til å lese andre voksnes og søskens behov, men ikke sine egne. Barnet må erfare at familien blir ivaretatt, det må lages kriseplan ( hvem, hva, hvor, når) før barnet kan tenke på seg selv. Barnet skal høres, men voksne bestemmer. Barnet må forstå hvorfor man beslutter som man gjør.

Norhus Lied minner om at det er altfor lite kontakt mellom lærere og foreldre i videregående skole. Ofte er det i denne alderen at erfaringer fra oppveksten blomstrer opp og forstyrrer ungdommens utvikling.
 
Til hjelperne har Lied en oppfordring:: Å holde sammen er fremgang- å jobbe sammen er suksess!

- En barndom er nå, og kan ikke vente! appeller Elisabeth Norhus Lied, Virksomhetsleder for Ventilene i Stavanger.
 
2017 elisabeth norhus lied