Telefon 
51 72 90 00
Besøksadresser: 
Poliklinikk
Behandlings - og Avrusingsavd.
Gravide- og småbarnsavdeling
Administrasjon

Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Kompetansesenter rus
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37
4029 Stavanger - kart
 
Poliklinikk, avd. Bryne 
Hetlandsgt. 9
Forum Jæren - kart
Postadresse
Dusavikveien 216, 4028 Stavanger
10.04.2014
Marit Vasshus

Delmaster i kommmune - og samfunnsplanlegging

For å styrke kompetansen i kommunalt, fylkeskommunalt og regionalt planarbeid, har Helsedirektoratet gitt KS v/SEVS i oppdrag å tilby utdanningsprogrammet «Helse og Omsorg i Plan» som master - emne (30 studiepoeng) i samarbeid med fem høgskole- og universitetsmiljø for 200 studenter.
Økt kompetanse i kommune- og samfunnsplanlegging
For å heve kompetansen innen kommunalt, fylkeskommunalt og regionalt planarbeid har Helsedirektoratet gitt KS v/SEVS i oppdrag tilby  et utdanningsprogram - «Helse og Omsorg i Plan» som master - emne (30 studiepoeng) i samarbeid med fem høgskole- og universitetsmiljø.

Studieplasser
Det er nå mulighet for å søke om opptak på delamster i "Helse- og Omorg  ved disse utdanningsstedene:

Høgskolen i Buskerud og Vestfold (undervisning skjer i Vestfold).
Kontaktperson: Hanne K. Solberg
http://www.hive.no <.

Høgskolen i Lillehammer.
Kontaktperson: Line Kristiansen
http://www.hil.no <.

Høgskulen i Volda (undervisning vil skje i Ålesund).
Kontaktperson: Ann - Iren Høgalmen
http://www.hivolda.no <.  

Universitetet i Tromsø.
Kontaktperson: Nina Norum Anda
http://uit.no <.

Universitetet i Agder.
Kontaktperson: Nina Falsen Krohn
http://www.uia.no <

SØKNADSFRIST : MAI 2014

Kostnader
Studium og opphold dekkes av KS, mens student/arbeidsgiver dekker reise, lærebøker og semesteravgift.

Målgrupper
Målgruppen for studiet vil være personer i kommuner, fylkeskommuner, helseforetak og hos fylkesmenn som har ansvar for planarbeid og planprosesser generelt, og hvor implementering av samhandlingsreform og ny helse- og omsorgslov og ny folkehelselov er en viktig del av deres oppgaver.

Kriterier for opptak til utdanningen
  • geografisk spredning i forhold til deltakere
  • sikre deltakelse fra målgruppene kommuner, fylkeskommuner, helseforetak og fylkesmenn
  • søker må inneha eller tenkt inn i en funksjon hvor planleggingskompetanse med vekt på folkehelse- og helseaspekter er viktig
  • samarbeide mellom deltakere omkring «arbeidskrav» og «prosjektoppgaver»
  • kan delta på alle samlingene (unntak for gyldig grunn som er dokumentert sykdom)

Mer Informasjon om  utdanningen finner du i vedlegget.

Hvis du har spørsmål
prosjektleder John H. Jakobsen
mobil 90858032
mail:  
john.jakobsen@ks.no.

Prosjektleder
Project manage
ill p%c3%a5fugl